Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering
Kategorier: Installationer, Energi

Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Niels Hørby Jørgensen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
30.01.2017 09:15-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
Få pladser tilbage  
 
Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering er tilføjet til din indkøbskurv.
 
05.09.2017 09:15-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kom sikkert fra Be10 til Be15 og få styr på dine energiberegninger.

Formål
På kurset undervises du i det opdaterede Be15 software fra SBi til energiberegninger. Målet er, at du efter kurset er fortrolig med de vigtigste dele af programmet, og vil være i stand til selvstændigt at udføre retvisende energiberegninger.

Indhold
Med de seneste ændringer og skærpede krav til energikravene i Bygningsreglement BR15, er energiberegningsprogrammet blevet opdateret fra version Be10 til Be15.
Der vil blive undervist i og øvet korrekt brug af beregningsprogrammet med udgangspunkt i to cases. En ny 2015 bolig, hvor der arbejdes med klimaskærmen og de mest almindelige tekniske installationer. Dernæst øves brug af programmet ved energimæssig opgradering af en bolig til renoveringsklasse 1 eller 2 i henhold til de nye klasser i BR15.

Der vil på dagen være ekstra fokus på nye elementer i programmet.

På kurset får du undervisning i:
- Klimaskærmen med terrændæk, vægge og loft
- Linjetab
- Vinduer og skygger
- Beregning af sommerkomfort (nyt)
- Ventilation med varmegenvinding
- Varmefordelingsanlæg og cirkulationspumper
- Varmtvandsbeholder og varmtvands veksler
- Fjernvarme
- Jordvarme og luft/vand varmepumpe
- Solceller (større ændringer)
- Renoveringsklasserne (nyt)

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem indlæg og opgaver i små grupper, hvor der arbejdes i detaljer med specifikke løsningsopgaver i Be15 beregningsprogrammet.

Målgruppe og forudsætninger
Det forudsættes, at du selv medbringer en bærbar computer med seneste opdatering af Be15 installeret, og at du er fortrolig med de mest almindelige dele af Be10 programmet, og eksempelvis har udført en eller flere energiberegninger.

Kurset er for bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og andre teknikere som projekterer boligbyggeri samt for projekterende og byggefirmaer, som arbejder med boliger og gerne vil opdateres med Be15 beregningsprogrammet.

Kurset beskæftiger sig ikke med kontor- og erhvervsbyggeri.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Vores kursister siger
"God kursusform med interaktion med de øvrige deltagere."

"God og klar forklaring, der ikke gik for hurtigt."

"Alt det nye fra BR15 omkring solceller, sommerkomfort m.m. var godt."

Undervisere
Bygningskonstruktør og energirådgiver Niels Hørby Jørgensen, EnergiTjenesten
Niels Hørby Jørgensen er en af vores mest erfarne og efterspurgte undervisere. Til daglig arbejder Niels som energirådgiver, og rådgiver såvel private som offentlige bygherrer i forbindelse med energirigtigt byggeri. Niels har stor erfaring i arbejdet med praktisk anvendelse af bygningsreglementet, og har udført Be10- og Be15- beregninger og ydet rådgivning ved projektering og opførelse af et stort antal lavenergihuse.

Bygningsingeniør og Energirådgiver Anette Louise Klidsbjerg, EnergiTjenesten
Anette har mange års erfaring med rådgivning og undervisning inden for energi, og hun har været en efterspurgt og rost underviser på bl.a. Energikonsulentuddannelsen.
Anette har gennem en årrække undervist i Be10- og Be15- energiberegninger og senest i de nye energiregler i BR15.

Molio Kurser forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.45 - 9.15
Registrering og morgenmad

Kl. 9.15 - 10.00
Klimaskærmen
Isolering af terrændæk, ydervægge, loft, linjetab og vinduer er grundlæggende for energiberegningen. Vi gennemgår ikke alle konstruktionsdele, men sætter fokus på de steder hvor der oftest sker fejl.

Kl. 10.00 - 10.15
Pause

Kl. 10.15 - 11.00
Ventilation og varmesystemet
Undervisning og øvelser vedr. mekanisk ventilation med varmegenvinding, varmt brugsvand og varmefordelingssystemet. Desuden simulerer vi løbende, hvordan de forskellige dele påvirker energibehovet, når vi indtaster i Be15-beregningen.

Kl. 11.00 - 11.15
Pause

Kl. 11.15 - 12.00
Fjernvarme og varmepumper
Fjernvarme og varmepumper er de to mest almindelige varmekilder i nybyggeri. Vi øver indtastning i Be15-programmet, og drøfter hvornår henholdsvis fjernvarme og varmepumpe er den rigtige løsning.

Kl. 12.00 - 12.45
Frokost

Kl. 12.45 - 13.15
Solceller
Vedvarende energianlæg er ofte både nødvendige og naturlige i lavenergibygninger for at kunne overholde energirammen. Solceller er den mest almindelige løsning. Vi øver i programmet og tester forskellige størrelser af anlæg og orienteringer.

Kl. 13.15 - 14.00
Be15 metoden til beregning af overtemperatur
Der skal nu overholdes krav til max temperaturer på henholdsvis 27 og 28 grader i husets kritiske rum, som typisk er stuen eller køkkenalrum. Vi underviser i programmet og øver metoden.

Kl. 14.00 - 14.15
Pause

14.15 - 15.45
Renovering til energiklasse 1 og 2
Ved at anvende energiberegningen/energimærket fra et eksisterende hus, prøves med forskellige tiltag at opgradere til 2 energiklasser, f.eks. med bedre isolering, nye vinduer og nyt varmeanlæg.

15.45 - 16.00
Debat og spørgsmål

16.00
Kurset slutter

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Forudsætninger
Det forudsættes, at du selv medbringer en bærbar computer med seneste opdatering af Be15 installeret, og at du er fortrolig med de mest almindelige dele af Be10 programmet, og eksempelvis har udført en eller flere energiberegninger.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser