Bipsb2120
Bøger og forlag

Basisbeskrivelse - jord B2.120

B2.120, Basisbeskrivelse - jord indeholder bestemmelser for arbejdet der omhandler jordarbejde og er opdelt i fire delområder.

Udgiver: Molio
Udgivelsesår: 2018
Sider: 45
Revision: Revision 3

Varenummer: bipsb2120

Tema
Basisbeskrivelser
550,-
687,50 inkl. moms

B2.120, Basisbeskrivelse - jord indeholder bestemmelser for arbejdet der omhandler jordarbejde og er opdelt i fire delområder:
· Udgravning
· Tørholdelse
· Afstivning og indfatning
· Til- og påfyldning.

Anvisningen dækker ikke forberedelse af grunden før det egentlige jordarbejde som fx rydning af vækster, nedrivning af eksisterende bygninger mv.

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag, dvs. forskrifter, der er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter.

En basisbeskrivelse udgør sammen med den projektspecifikke beskrivelse beskrivelsen for et givet arbejde.

Basisbeskrivelsen henvender sig primært til de udførende, og beskriver den fagmæssig korrekte udførelse og gode byggeskik for de enkelte arbejder.

B2.120, Basisbeskrivelse - jord erstatter BPS B207, Basisbeskrivelse - jord.