DS 428:2019 Brandsikring af ventilationsanlæg
Bøger og forlag

DS 428:2019+Till.1+Till.2:2021

Brandsikring af ventilationsanlæg

Udgiver: Dansk Standard
Udgivelsesår: 2021
Sider: 106
Sprog: Dansk

Varenummer: ds428

Tema
BR15
966,-
1.207,50 inkl. moms

Konsolideret udgave af DS 428
Den konsoliderede udgave er en sammenskrivning af selve standarden, tillæg 1 og et nyt tillæg 2.

Indarbejdelse af tillæg 1 og 2 omfatter en række mindre præciseringer og mindre ændringer, som bl.a. omfatter ændringer til:
- overgangsperiode for dokumenterede brandtestede kanaler
- krav til aggregaters isoleringsmateriale
- montering af brandspjæld væk fra væg
- brandsikringsspjæld monteret i boliger
- brandtætninger af gennemføringer
- taggennemføringer
- bæringer for lodret monterede kanaler
- ventilering af teknikum
- ekstra beregningsmodel for både decentrale og røgventilerede systemer
- naturlig ventilation af garageanlæg
- fejlgrænser for nøddrift
- forsyningskrav til pålidelig forsyning.


Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.

Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.