Legionella
Bøger og forlag

Legionella

Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder.


Udgiver: Teknologisk Institut
Udgivelsesår: 2012
Sider: 48
Serie: Rørcenter-anvisning 017
Redaktion: Rørcentret Teknologisk Institut

Bogtype: Bog

Varenummer: tirud017

ISBN: 8799123983

Tema
Bog
200,-
250,- inkl. moms

Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder.

Formålet med Rørcenter-anvisning 017 er at give et overblik over mulighederne for at forhindre opformering af Legionella i varmt brugsvandsinstallationer.

Anvisningen har følgende hovedindhold:
En gennemgang og uddybning af de regler og krav og vejledninger vedrørende opformering af Legionella i varmt brugsvandsinstallationer, der er beskrevet i BR10, DS 439 samt andre eventuelle relevante vejledninger med uddybende eksempler.

En kort redegørelse for udformninger, af anlæg og installationer med følgende typer af opvarmning af det varme brugsvand:
- Centralvarmeinstallationer i en familiebolig
- Opvarmning med olie/gas/el
- Opvarmning med fjernvarme
- Opvarmning med varmepumpe
- Opvarmning med solvarme
- Store installationer med cirkulation

En beskrivelse og oversigt over af de forskellige kendte typer af metoder til bekæmpelse af Legionella i varmt brugsvandsinstallationer, samt en vurdering af metodernes effektivitet og af risiko ved anvendelse.

Rørcenter-anvisning 017 er udarbejdet for Energistyrelsen. Anvisningen er udarbejdet af Leon Buhl, Teknologisk Institut. Anvisningen giver vejledning i installationsprincipper samt bekæmpelsesmetoder for Legionella.