Strategisk Ledelse - De mange arenaer
Bøger og forlag

Strategisk Ledelse - De mange arenaer

Bogen er skrevet for alle, der ønsker at forstå, hvad strategisk ledelse er, og hvordan det praktiseres.

Forfatter: Kurt Klaudi Klausen
Sider: 292
Udgivelsesår: 2013
Udgiver: Syddansk Universitetsforlag

Varenummer: syd13001

Tema
Bøger og forlag
222,40
278,- inkl. moms

Dette er en bog om strategisk ledelse og manøvrering. Strategier må være lige så mangefacetterede og fleksible, som omverdenen er kompleks, flertydig og uforudsigelig. Ved at sondre mellem en række strategiske arenaer, med hver deres mål, modstandere og spilleregler, bliver det muligt at fokusere strategiarbejdet og at manøvrere mellem en række muligheder og nødvendige hensyn.

Ved siden af moderne strategiske tænkere inddrages de ældste militære ledelsesteoretikere. Derfor møder man her forestillinger om coup d´oeil, som den særlige evne til at overskue situationen i ét nu, og referencer til det strategiske geni som evner at vælge sine arenaer og koble dem med omhu. Men man møder også forestillinger om at kommunikation og ligimitet står i centrum for ekspressive, bevidsthedsorienterede strategier, for æstetiseringsstrategier m.v. De konkrete eksempler og cases er hentet fra private virksomheder såvel som fra frivillige og offentlige organisationer.