Tilgængeligt byggeri generelt - indl. spm. 2. udg.
Bøger og forlag

Tilgængeligt byggeri generelt - indl. spm. 2. udg.

SBi-anvisning 250 gennemgår vigtige spørgsmål i forbindelse med tilgængelighedskravene i bygningsreglementet. Spørgsmålene retter sig mod de tidlige faser, fx i forbindelse med en konkurrence, et idéprojekt eller et dispositionsforslag.

Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
Udgivelsesår: 2015
Sider: 36
Udgave: 2. udgave, 2017
Serie: SBi-anvisning 250
Forfattere: Lone Sigbrand og Søren Ginnerup

Varenummer: sbian250

Tema
Bog
140,-
175,- inkl. moms

For at sikre ligeværdighed for alle menneskeruanset funktionsevner i det byggede miljø er det vigtigt at have fokus på tilgængelighed tidligt i byggeprocessen.

SBi-anvisning 250 gennemgår vigtige spørgsmål i forbindelse med tilgængelighedskravene i bygningsreglementet. Spørgsmålene retter sig mod de tidlige faser, fx i forbindelse med en konkurrence, et idéprojekt eller et dispositionsforslag.

Formålet er, at bygherre og rådgivere tidligt i byggeprocesseninddrager de grundlæggende aspekter og krav vedrørende tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser. Anvisningen omhandler generel tilgængelighed til og i bygninger, som ikke er boliger.