Topfa013
Bøger og forlag Ikke på lager

TRÆfakta 13: Vindspærrer i facader

Vejledningen samler den væsentligste viden om vindspærrer i facader på ét sted.

Udgiver: Træinformation
Udgivelsesår: 2017
Sider: 23
Udgave: 2. udgave 2021
Redaktion: Træinformation

Varenummer: topfa013

Tema
Bog
127,20
159,- inkl. moms

Ikke på lager. Forvent en leveringstid på ca. 4-7 dage

Der findes information om vindspærrer i facader i flere af Træinformations håndbøger og hver bog har sine egne fokuspunkter i forhold til vindspærrerne. Denne vejlednings formål er at samle den væsentligste viden på ét sted. Der er lagt vægt på at fremstille informationen på en overskuelig og let forståelig måde.

Vejledningen gennemgår kravene til vindspærrer samt en lang række af de materialer, der kan benyttes som vindspærre.

Der kan findes yderligere information, særligt om montering, samt flere principdetaljer i TRÆ 55 Træfacader, TRÆ 60 Træplader, TRÆ 68 Facadeelementer og TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

Vejledningen henvender sig til alle i byggeriet, der forhandler, projekterer eller udfører lette ydervægskonstruktioner. Derudover kan den med fordel også anvendes i undervisningen.

I 2. udgave er brandkravene blevet opdateret i henhold til det seneste bygningsreglement, BR18, svarende til de præ-accepterede løsninger, som er gældende for brandklasse 1 og 2. Vi har desuden medtaget en løsning på skalmur med beskyttet vindspærre, som tidligere er beskrevet af BYG-ERFA.