Få automatisk alle opdateringer og tillæg til BR15

Fra 1. juli 2017 er endnu et nyt tillæg til BR15 trådt i kraft.

Hvis du har et abonnement på BR15 i ringbindsform, får du automatisk tilsendt alle tillæg til det aktuelle Bygningsreglement, som du kan sætte ind i dit ringbind. Det betyder, at du altid er fuldt ud opdateret og til hver en tid arbejder på det gældende lovgrundlag.


Molio er de eneste i Danmark, der tilbyder denne service.  

 

 

Abonnementet er gratis

Selve abonnementet er gratis, og det betyder, at vi automatisk sender dig nye tillæg til BR15, når de udkommer; du betaler kun for de tillæg, du modtager. Det seneste tillæg til BR15 er sendt ud til alle abonnenter primo juli 2017.

 

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Molio en sammenskrivning til BR15 med den oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.

Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 og udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bekendtgørelserne sendes i samlet høring med frist for svar den 11. juni 2017.

 

Bygningsreglement 2018 indeholder følgende:

 

 • Ny struktur i bygningsreglementet
 • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
 • Overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen
 • Nye konstruktions- og brandklasser
 • Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen   
 • Stikprøvekontrol 

 

Den nye bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder følgende:

 

 • Krav til akkreditering af certificeringsorganer, der skal certificere personer efter bekendtgørelsen
 • Krav til personer, der ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver, herunder også udenlandske personer
 • Krav til den certificerede statikers og brandrådgivers virke
 • Krav til kontrol af de certificerede personer 

Publiceringsdato på Høringsportalen 5. maj 2015 

Læs mere om høringen her

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) er nu kommet.

Har du abonnement sørger Molio for at indarbejde ændringerne i vores BR15-ringbind. Vi sender rettelserne til dig, så snart de er klar fra trykkeriet. 

Kan du ikke vente, kan du se ændringerne her ændringerne omfatter bl.a.:

 

 • Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv. 
 • Ændring af krav til niveaufri adgang for enfamiliehuse 
 • Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger 
 • Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering 
 • Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen 
 • Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer 
 • Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler 
 • Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug 
 • Præcisering af krav til kedler til fast brændsel

Forskningsudgivelse fra SBi om dagslysbestemmelser i bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller krav om, at rum skal være velbelyste. I vejledningsteksten henvises til to måder at dokumentere dette på, men der findes flere andre metoder til at vurdere dagslys i bygninger.

Inden for de seneste år er der udviklet såkaldte klimabaserede beregningsværktøjer, som giver et billede af bygningers lysforhold over et helt år. Denne rapport vurderer, hvorvidt disse og en række mere simple metoder er egnede til at vurdere dagslys i rum set i forhold til bygningsreglementets bestemmelser.

Rapporten er en del af et myndighedsprojekt for Trafik- og Byggestyrelsen.

Hent rapporten her