Bygnet nyheder

Bygnet Nyhederne er et dagligt nyhedsbrev med ca. 7.000 daglige modtagere inden for byggeriet - især arkitekter, ingeniører, konstruktører mv.

COBE og BRUT skal - sammen med ARA, UTIL og Buro MOVE – stå for designet af Place Schuman, der ligger i hjertet af European Quarter, mellem EU's...

35 ansøgere fra hele landet fik i går positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de over 9...

Region Nordjyllands forretningsudvalg har tiltrådt bedømmelseskomiteéns indstilling til hvilken OPP-leverandør, der skal opføre og stå for...

Folketinget har vedtaget at ændre loven om bygningsfredning, så der kommer ændrede regler for byggetilladelser i bygninger, hvor det kun er ydersiden,...

Fremtiden byder på en større andel ældre og singler i yderområderne. Det kræver en omstilling af boligmarkedet i disse områder, så der bliver flere...

For at kunne lykkes med en effektiv og billig omstilling til et samfund med meget lave udledninger i 2050 er det afgørende med en ambitiøs...

Der skal udarbejdes nationale strategier for omstillingen i sektorer som bygninger, transport og landbrug. Samtidig skal der sættes mål for vedvarende...

En ny folkeskole i Haderslev skal opføres i træ. Skolen skal være et børneunivers med plads til leg og læring.

Sweco, Emcon og Arkitema skal de næste to år yde bygherrerådgivning til Bygningsstyrelsen.

To nye skybrudstunneler skal bores i Københavns undergrund. Et internationalt rådgiverteam med NIRAS i spidsen skal hjælpe HOFOR og Frederiksberg...

Forskning blandt ansatte i brancher med meget støj viser, at der ikke er sammenhæng mellem støj og høretab. Flere og flere bruger høreværn – det har...

Der bygges med ler som grundmateriale, og der anvendes vinduer, som er inspireret af de 250 år gamle vinduer i det russiske Vinterpalads. ”At forene...

Christiansmøllen troner på toppen af Svendborg. Efter at have stået tom i et halvt århundrede, har møllen netop gennemgået en omfattende restaurering...

Med den netop indgåede aftale om håndværkerfradraget sikrer et flertal på Christiansborg bekæmpelse af sort arbejde for milliarder af kroner og...

Ny ph.d om skimmelsvamp har vist, at skimmelsvampeprøver er inflammatoriske både fra udtørret skimmelvækst og fra fugtige, "levende" overflader....