Bygnet nyheder

Bygnet Nyhederne er et dagligt nyhedsbrev med ca. 7.000 daglige modtagere inden for byggeriet - især arkitekter, ingeniører, konstruktører mv.

Videnspersoner, politikere og praktikere i og omkring byggeriet fejer ikke problemerne ind under gulvtæppet. Det kunne man forvisse sig om på...

Som en del af strategien for Danmarks digitale vækst nedsætter regeringen et SMV:Board - et rådgiverpanel, der skal bidrage til at fremme digital...

De første af 250 spiselige træer i Københavns nye 23.000m2 store park blev torsdag plantet i Grønttorvsparken i Valby.

HedeDanmark og JORTON skal stå for etableringen af det nye rostadion, der skal moderniseres og gøres klar til VM i 2021. Arbejdet inkluderer en...

Siden 1. januar har 27 % flere kvinder fået en praktikpladsaftale i byggeriet som fx tømrer, murer eller maler. Dansk Byggeri håber, at den markante...

Tæt på Kastrup Strandpark ligger Frydenspark, en klassisk københavner-bebyggelse opført i 1947. Her har beboerne nu sagt ja til en helhedsplan, der...

Nyhed fra HFB: Flere og flere kommuner forbyder opsætning af zinktagrender på ejendomme, hvor der anvendes lokalafledning af regnvand i form af...

I udstillingsserien ’I arkitektens verden’ udfolder Utzon Center i Aalborg hele spektret af kulturer, stemninger og stilarter, som nordens største...

Der er rift om de nyuddannede bygningskonstruktører og byggekoordinatorer og de er i job stort set alle sammen inden deres sidste praktikperiode er...

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal assistere Statens vegvesen med at finde den mest fordelagtige broløsning til E39-strækningen...

Mens verdens storbyer bliver stadigt tættere, bliver det en mere relevant designudfordring at skabe et aktiv byliv uden for de gængse metropoler. Med...

Sidste år foreslog By & Havn, etableringen af et flydende aktivitetshus ved Sandkaj, som kan understøtte ønsker fra beboere og foreninger i Nordhavn...

Den nye bydel træder for alvor i karakter med masser af byliv, når første del af Ø-Linjen - et grønt strøg og et aktivt byrum med et utal af...

DTU Byg indvier i forbindelse med et symposium om arktisk byggeri to nye laboratorier. Laboratorierne skal bruges gå i dybden med teknisk geologi,...

Som opfølgning på undersøgelser af snyd med NOx-renseudstyr i lastbiler, som betyder, lastbilerne forurener langt mere, end loven tillader, opfordrer...