Bygnet nyheder

Bygnet Nyhederne er et dagligt nyhedsbrev med ca. 7.000 daglige modtagere inden for byggeriet - især arkitekter, ingeniører, konstruktører mv.

HedeDanmark og JORTON skal stå for etableringen af det nye rostadion, der skal moderniseres og gøres klar til VM i 2021. Arbejdet inkluderer en...

Siden 1. januar har 27 % flere kvinder fået en praktikpladsaftale i byggeriet som fx tømrer, murer eller maler. Dansk Byggeri håber, at den markante...

Tæt på Kastrup Strandpark ligger Frydenspark, en klassisk københavner-bebyggelse opført i 1947. Her har beboerne nu sagt ja til en helhedsplan, der...

Nyhed fra HFB: Flere og flere kommuner forbyder opsætning af zinktagrender på ejendomme, hvor der anvendes lokalafledning af regnvand i form af...

I udstillingsserien ’I arkitektens verden’ udfolder Utzon Center i Aalborg hele spektret af kulturer, stemninger og stilarter, som nordens største...

Der er rift om de nyuddannede bygningskonstruktører og byggekoordinatorer og de er i job stort set alle sammen inden deres sidste praktikperiode er...

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal assistere Statens vegvesen med at finde den mest fordelagtige broløsning til E39-strækningen...

Mens verdens storbyer bliver stadigt tættere, bliver det en mere relevant designudfordring at skabe et aktiv byliv uden for de gængse metropoler. Med...

Sidste år foreslog By & Havn, etableringen af et flydende aktivitetshus ved Sandkaj, som kan understøtte ønsker fra beboere og foreninger i Nordhavn...

Den nye bydel træder for alvor i karakter med masser af byliv, når første del af Ø-Linjen - et grønt strøg og et aktivt byrum med et utal af...

DTU Byg indvier i forbindelse med et symposium om arktisk byggeri to nye laboratorier. Laboratorierne skal bruges gå i dybden med teknisk geologi,...

Som opfølgning på undersøgelser af snyd med NOx-renseudstyr i lastbiler, som betyder, lastbilerne forurener langt mere, end loven tillader, opfordrer...

BIM Advisor Marzia Bolpagni er leder af den task group, som skal finde europæisk konsensus om, hvordan informationsniveauer (Level Of Detail)...

Australien vil nu også udnytte energien i affald til produktion af el. Danske Rambøll er rådgiver på landets første affaldsenergianlæg, og forventer...

Nyhed fra Byggedata: Beredskabsstyrelsen har udgivet en rapport som skal styrke vidensgrundlaget for arbejdet med at forebygge dødsbrande i Danmark...