Bygnet nyheder

Bygnet Nyhederne er et dagligt nyhedsbrev med ca. 7.000 daglige modtagere inden for byggeriet - især arkitekter, ingeniører, konstruktører mv.

Hvidovre Hospital skal udvides med en ny bygning på 32.500 m2, som skal stå færdig i 2020. Det bliver entreprenørvirksomheden LM Byg A/S, der skal stå...

Klimaforandringerne markerer sig i Danmark, hvilket særligt ses på de mange skybrud. Og selvom regnmængden forårsager store oversvømmelser og...

Furesø Kommune har de seneste år oplevet en markant befolkningstilvækst af især yngre familier. Det betyder et øget behov for boliger – både til de,...

Pengene passede, da der var licitation på Region Hovedstadens nye retspsykiatri på Sankt Hans området i Roskilde. Tilbudspriserne på de seksten...

Efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri vokser eksplosivt disse år. Behovet for hurtig adgang til at overskue og sammenligne forskellige produkters...

Efter gensidig aftale med bestyrelsen fratrådte Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh med øjeblikkelig virkning i fredags.

Tre uger før det store brag i Forum kan Building Green nu melde alt udsolgt i udstillingsområdet. Udstillerne spænder fra tunge internationale...

115 bæredygtige ungdomsboliger opført af Boligkontoret Århus er på vej på Katrinebjerg. Yderligere 131 almene familie- og ungdomsboliger venter...

Ribe Jernstøberis flytning fra Ribe bymidte til erhvervsområdet i Ribe Nord efterlader et stort og spændende byområde. Det er uden sammenligning det...

Nyhed fra HFB: Skanderborg Rådhus er opført i betonelementer med Confac som totalleverandør. Der er tale om det første offentlige byggeri i Danmark...

Nyhed fra HFB: Debatten om indeklimaet på de danske folkeskoler kører igen, men der mangler samtidig mere fokus på kontormiljøerne i den sammenhæng....

Nyhed fra HFB: En helt ny type app-baseret materielsporing giver fuldt overblik over, hvor værktøjet befinder sig, hvem der sidst har haft det, og...

Københavns Universitets forskningssatsning Copenhagen Plant Science Centre åbner i dag – en bygning, der set fra luften forestiller en plantecelle....

Kystnære byer over hele landet skal ruste sig til en fremtid med havvandsstigning og stormflod. Ny guide samler syv gode eksempler på klimatilpasning...

Danske Arkitektvirksomheder inviterer til debat under overskriften ”Hit med skraldet” til årets Building Green konference. Affald kan nemlig blive til...