Bygnet nyheder

Bygnet Nyhederne er et dagligt nyhedsbrev med ca. 7.000 daglige modtagere inden for byggeriet - især arkitekter, ingeniører, konstruktører mv.

Byparken i hjertet af Ørestad City fylder 10 år, men planerne om en park i Københavns nye bydel startede allerede tilbage i 90’erne. Mange har gennem...

Jubilæet fejres ved at hylde alle medarbejderne og uddele legater til 50 medarbejdere, der har ydet en ekstra indsats inden for virksomhedens...

Krav fra bygherrer er en vigtig driver for øget digitalisering i byggeriet. Omvendt er en af barriererne, at man på toplederniveau i mange...

Realdania har besluttet at medfinansiere den del af helhedsplanen for Folkemødet og Allinge, der omhandler Kystpromenaden. Arbejdet kan gå i gang, og...

Et flerfunktionelt Søtorv skal skabe liv og generere aktivitet i Skanderborg. Målet er at binde midtbyen sammen med Kulturhuset, Byparken og...

Entreprenørerne og arkitekterne bag Hammershus Besøgscenter modtog tirsdag Tømrerprisen 2018 for brugen af bornholmsk egetræ til besøgscenterets...

Den internationale konkurrence om at designe det nye hovedkvarter for den internationale kemivirksomhed Solvay er vundet af en dansk...

Hvis det står til byggebranchen, skal bæredygtighed indarbejdes i bygningsreglementet i form af en frivillig bæredygtighedsklasse.

Der sker cirka tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande. TrygFonden og Realdania søsætter derfor nu sammen med Bolius...

Nyhed fra Byggedata: Byggedata er denne uge opdateret med de nyeste ændringer til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement...

Rambølls arkitekter og ingeniører skal stå for ombygning og vedligeholdelse af Københavns Kommunes ejendomme over de kommende fire år. Kontrakten har...

Pluskontoret Arkitekter er sammen med Dansk Boligbyg og Sweco udpeget til vinder af totalentreprisekonkurrencen om den nye bydel Tornhøjgaardparken i...

"Byggeteknik for arkitekter" er en ny uddannelse, som Molio, Arkitektforeningen og KEA står bag. Forløbet fokuserer på at skabe et rum, hvor...

Høfder, der sikrer, at havet ikke æder sig ind på kysten, behøver ikke bare at være en kold betonmur, men kan også fungere som havkajakfolkets kaj,...

PensionDanmark investerer 2 mia. kr. i at udvikle bæredygtige byrum, boliger og erhverv i en ny bydel i Aarhus. Det sker i samarbejde med udvikler og...