Bygnet nyheder

Bygnet Nyhederne er et dagligt nyhedsbrev med ca. 7.000 daglige modtagere inden for byggeriet - især arkitekter, ingeniører, konstruktører mv.

FN Byen i København har gennemgået et antropologisk eftersyn for at bygningens bæredygtige potentiale kan realiseres fuldt ud.

P-hus i Søborg med plads til 780 biler bliver opført efter et nyt NCC-koncept. P-huset bliver trygt, effektivt og billigt i drift.

NCC har dermed indgået kontrakt med HOFOR om at levere tørret sand som bæremateriale til HOFOR’s nye BIO4 kraftvarmeværk på Amager.

 

Efter en overvældende interesse har Nationalparkfond Thy nu udvalgt de fem totalrådgiverteams, som skal give bud på det kommende Nationalparkcenter....

Kun ni procent af medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen er kvinder, og det tal har ikke ændret sig de sidste 20 år. Derfor vil entreprenørkoncernen...

Varde Kommune ønsker at forbedre forholdene for demensramte borgere og pårørende, og opfører derfor et nyt plejehjem i Ølgod. RUM er udvalgt som...

Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at igangsætte arbejdet for at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende...

C.F. Møller Architects og BRUT architecture vinder i fællesskab konkurrencen om et ambitiøst byudviklingsprojekt i Oostende i Belgien.

I 2018 gik 982 konkurser bygge- og anlægsvirksomheder konkurs. Det er en stigning på 20 procent i forhold til 2017, hvor der var 816 konkurser. Men...

30 procent af de bygherrer, som har stillet krav om genanvendelse af byggematerialer, har ikke haft meromkostninger, viser rapport fra Teknologisk...

Flere og flere borgere flytter til Middelfart Kommune. Derfor sættes der nu skub i planerne om et helt nyt boligområde syd for Middelfart by ved...

Frederiksberg har fået sin første lodrette have. Den pryder en ellers helt almindelig gavl ved et trafikalt knudepunkt og skaber et grønt åndehul i...

I bygge- og anlægsbranchen er der udsigt til et mere broget 2019, end vi har set de seneste år. Det er Dansk Byggeris konklusion i kølvandet på...

Ørsted overdrager Svanemølleværket i København til By & Havn. Overdragelsen sker med henblik på at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af...

Godt indeklima i skolerne kan give klogere og sundere børn. Derfor har foreningen Realdania nu udvalgt 12 kommuner, som skal sætte strategisk fokus på...