Foto: Molio

70'er byggeboom var langt vildere end nu

De seneste 3 år er der i gennemsnit blevet påbegyndt cirka 21.500 nye boliger herhjemme, og selv om det er det højeste niveau siden midten af 00'erne, så er det intet at regne mod 60'ernes og 70'ernes byggeboom. Alene i 1972 blev der påbegyndt næsten 64.000 nye boliger, og i alt blev der i perioden opført 450.000 parcelhuse.

Efter chokket fra finanskrisen har boligbyggeriet i Danmark igen vundet momentum, og de seneste 3 år er der i gennemsnit blevet påbegyndt cirka 21.500 nye boliger på landsplan. Aktivitetsniveauet i byggebranchen er generelt højt, og særligt i og omkring de store byer er der godt gang i boligbyggeriet for at holde trit med befolkningsvækst og urbanisering.

 

De seneste års byggeboom kommer imidlertid ikke i nærheden af det boom, der gjorde sig gældende i årene fra 1960 – 1979. 

 

I det travleste år i perioden – 1972 – blev der påbegyndt næsten 64.000 nye boliger. Til sammenligning blev der i 2016, som er det foreløbig travleste år i det aktuelle byggeboom, påbegyndt knap 28.000 boliger. Altså et godt stykke under halvdelen af niveauet i 1972. 

 

I alt blev der i perioden fra 1960 til 1979 opført flere end 800.000 boliger i Danmark – heraf cirka 200.000 almene boliger. 

 

Omvendt: Danskerne flyttede væk fra byerne

Baggrunden for det historiske byggeboom var en kombination af udpræget boligmangel, økonomisk fremgang og ikke mindst en industrialisering af byggeriet, hvor traditionelt håndværk blev erstattet af præfabrikerede elementer, der hurtigt og effektivt kunne monteres på byggepladsen. 

 

Nybyggeriet koncentrerede sig i forstæderne, og danskerne flyttede i tusindvis væk fra byernes tætpakkede baggårde for i stedet at nyde livet i mere naturskønne omgivelser med luft og plads til udfoldelser.

 

I den henseende var drivkraften for byggeboomet i 60’erne og 70’erne den modsatte af drivkraften i det aktuelle boom, hvor det først og fremmest er urbanisering, der skaber boligbehovet.  

 

Kilde: Cembrit