Foto: Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut

Asfalt med overskudsbeton giver holdbare veje

Forsøg udført af NCC og Teknologisk Institut peger på, at tilsætning af 15 % knust overskudsbeton i asfalt kan skabe holdbare veje og sikre en endnu mere bæredygtig asfaltproduktion uden risiko for PCB-forurening.

Regeringen lægger i sin seneste strategi for cirkulær økonomi op til et øget fokus på bæredygtigt fremstillede produkter med genbrugte materialer. På vejområdet er der allerede gode erfaringer med genbrugsasfalt, da asfalt principielt kan genbruges 100 %. Ikke alene kan den gamle asfalts stenmateriale genbruges, men også det gamle bindemiddel kan opfriskes i ny, varmblandet asfalt.

 

NCC Industry og Teknologisk Institut har undersøgt yderligere tiltag, som kan sikre en endnu mere bæredygtig asfaltproduktion med genanvendte materialer. Seneste skud på stammen er et forsøg med at genanvende ren overskudsbeton som erstatning for en del af det stenmateriale i asfalten, som ikke stammer fra genbrugsasfalt.

 

Forsøgende afdækker overskudsbetonens egnethed i asfalt, og peger på, at tilsætning af 15 % knust overskudsbeton i asfalt til bærelag ikke forringer asfaltens holdbarhed eller materialeegenskaber. Samtidigt bliver behovet for nye råstoffer reduceret, og vi undgår, at overskudsbetonen ender som fyld eller på deponi.

 

Kilde til PCB-fri beton

Ren beton er en yderst anvendelig ingrediens til at producere asfalt af høj kvalitet, fordi de anvendte skærver, som bruges i betonindustrien, medvirker til at sikre et slidstærkt bærelag til asfaltbelægningerne. Det er dog vigtigt, at betonen er ren og fri for skadelige stoffer som PCB, der kan findes i beton ved nedbrydning af gamle bygninger og bygværker.

 

- Vi skal værne om naturens begrænsede ressourcer og minimere forureningen. Derfor er det vigtigt, at vi anvender genbrug i langt højere grad end hidtil. Når det kommer til nye tiltag, er det dog vigtigt, at vi sikrer, at nye restprodukter som overskudsbeton ikke skaber forurening, da dette kan udelukke muligheden for, at asfalten efterfølgende kan genbruges. For ellers bryder vi det cirkulære kredsløb, siger Bjarne Bo Lund Jensen, Produktchef i NCC Industry, Asfalt.

 

En sikker kilde til PCB-fri beton er at anvende knust overskudsbeton fra bygge- og anlægsopgaver. Den friske overskudsbeton har aldrig været anvendt og indebærer derfor ingen PCB-risiko. 

Tests og asfaltarbejder bekræfter anvendeligheden

Forsøgene med overskudsbeton er udført på en af NCC’s asfaltfabrikker. Materialet blev indledningsvis afprøvet på en mindre boligvej, som skulle reetableres efter opgravning af forsyningsledninger. Derudover blev der udlagt et fulddækkende asfaltbærelag ved en større byggemodningsopgave. I begge tilfælde viste asfaltbelægningerne at være af samme kvalitet og styrke som tilsvarende asfalt uden genbrugsbeton.

 

Derudover bekræfter laboratorieforsøg, at de 15 % overskudsbeton ikke har forringet stabiliteten af asfaltmaterialet, og at der ikke er nogen tendens til vand- eller frostfølsomhed.

 

- Vi er meget tilfredse med resultaterne. Det er jo et ønske scenarie, når vores idéer bliver en realitet, og når vi så samtidigt kan medvirke til at fremme den bæredygtig udvikling på vejområdet, slutter Bjarne Bo Lund-Jensen.

 

Kilde: NCC