Visualisering: Tegnestuen Vandkunsten

Ny type bæredygtige træboliger i 4 etager

Nyt boligbyggeri på Lisbjerg Bakke viser trækonstruktionen som et seriøst og bæredygtigt bud på fremtidens bolig. Boligerne fordeler sig i 6 blokke på henholdsvis 3 og 4 etager, og netop den type etagebyggeri er ny i Danmark.

Den nye by ved Lisbjerg Bakke i Aarhus er ved at vokse frem, og her står boligorganisationen AL2bolig bag et nyt 4100 m² etagebyggeri i træ, som netop er gået i jorde: -Vi er glade for at deltage i en så spændende og ambitiøs udvikling af en ny bydel i Aarhus. Samtidig er vi med byggeriet stolte af at være med til at bidrage til udviklingen af bæredygtigt træbyggeri, siger direktør i AL2bolig Allan Werge.


I alt er der tale om 40 boliger, der kommer til at fordele sig i 6 blokke på henholdsvis 3 og 4 etager. Og netop den type etagebyggeri er det første af sin art herhjemme. Inspirationen kommer fra udlandet, hvor princippet anvendes, når der udføres etagebyggerier på op til 10-12 etager i træ. 

 

Konkurrencedygtigt alternativ

Ifølge Bo Pedersen, kompetencechef for trækonstruktioner i det rådgivende ingeniørfirma MOE, er prisen ofte den første bekymring, man møder, når snakken falder på træbyggeri. Men byggeriet på Lisbjerg Bakke viser sig fuldt ud konkurrencedygtigt: - Vi opererer med en kvadratmeterpris på ca. 11.000 kr. eksklusiv moms i håndværkerudgifter, og det er i den billige ende af, hvad vi normalt ser, fortæller han. 


En anden typisk bekymring ved træbyggeri er, at der kan trække fugt ind, mens byggeriet er i gang, men her er det planlagt sådan, at de bærende trækonstruktionselementer kan rejses indenfor 4 uger pr. blok. De resterende og mere fugtfølsomme elementer monteres under fuld overdækning.

 

Vinderbud på fremtidens bolig

Tegnestuen Vandkunsten står bag arkitekturen og vandt med netop dette projekt en konkurrence udskrevet af Ministeriet for By-, bolig og landdistrikter. Visionen er at levere et bud på fremtidens bæredygtige almene bolig. Træ er valgt som byggemateriale, fordi det har flere positive egenskaber. Der anvendes mindre energi til fremstilling af træprodukter end andre byggematerialer, og træ lagrer ligeledes CO2. I et livscyklusperspektiv kan der ovenikøbet udvindes energi ved afbrænding af træet, og træ medvirker også til et godt indeklima. Byggeriet er blevet præcertificeret med karakteren guld ved DGNB certificeringen.

FAKTA

Bygningerne bliver sprinklet, hvilket betyder, at de med forholdsvist enkle brandsikkerhedsmæssige tiltag kan udvides til 6 eller 8 etager.

DGNB er en certificering inden for bæredygtighed


Kilde: Al2bolig