Foto: Daniel Shearing

Boom i træbyggeri går uden om Danmark

Til trods for at de store danske arkitektvirksomheder netop nu arbejder på mange store træbyggerier, så er der kun ganske få byggeprojekter i træ i Danmark. Konferencen ”Build in Wood” i maj måned bliver en velkommen ramme om byggebranchens fælles udforskning af det bæredygtige byggemateriale.

Omfattende byggerier i træ vinder frem i andre lande både i og uden for Europa. De store danske arkitektvirksomheder arbejder også på ambitiøse byggerier i træ, men ingen af dem skal bygges i Danmark. Lovgivning, byggetraditioner og mangel på specifikke kompetencer står i vejen.

 

Bæredygtig ressource

Træ som byggemateriale har en række fordele, der gør det relevant at øge andelen af træ i dansk byggeri frem for den dominerende beton. Det er en fornybar og bæredygtig ressource, der kan være med til at sænke byggeriets høje CO2-udledning.

 

Mikael Koch, der er direktør i Træinformation, hvor mander rådgiver arkitekter, ingeniører og byggebranchens øvrige aktører om brug af træ i byggeriet, ser gode incitamenter for mere træbyggeri i Danmark:

 

- På flere områder er der medvind i byggebranchen i forhold til at øge træbyggeriet i Danmark. Der er kommet en øget bevidsthed om bæredygtighed i byggeriet, og her er der meget at hente ved at bytte ud med træ. Der er for eksempel frivillige bæredygtighedsklasser med fokus på livscyklusvurdering på vej i byggereglementet, og det vil betyde, at branchens aktører vil reflektere endnu mere over, hvordan de bygger. Der er allerede optimeret meget på isolering og energiforbruget i bygningerne, men der er meget at hente på konstruktionerne og mere bæredygtigt byggemateriale, siger Mikael Koch.

 

Traditioner skal ændres

I Arkitema Architects er der sat ekstra fokus på træbyggeri med dannelsen af forretningsområdet Arkitema Timber. Det består dels af et samarbejde med Folkhem og Svensk Trä, dels af en virtuel organisation på tværs af Arkitemas kontorer i Norden, der skal samle og styrke trækompetencerne.

 

- I Danmark blev betonproducenterne stærke på det danske marked i 50’erne og 60’erne, og der har nok siden været en tendens til at bygge af det man kender fra tidligere projekter. I Sverige og Norge er forholdene nogle andre. De har rigtig meget skov, som har påvirket deres byggetradition, bygherrerne kender materialet, så det er nemmere at komme igennem med projekter i træ, forklarer Jørgen Bach, der er forretningsudviklingsdirektør i Arkitema Architects.

 

Han peger dermed på traditioner som forklaring på, at der ikke skyder så mange træbyggerier op i Danmark, og han ser ingen grund til, at vi i Danmark ikke også kan komme mere på banen med træbyggerier.

 

Konferencen Build in Wood samler d. 30. og 31. maj arkitekter, ingeniører, producenter, entreprenører og bygherrer til oplæg, spændende cases og debat om træbyggeri.

 

Kilde: Building Green