Foto: Molio

BR15 forlænges frem til sommeren 2018

Virksomhederne kan frit vælge mellem at anvende BR15 og BR18 frem til og med den 30. juni 2018, efter at BR15 er forlænget.

Høringen af BR18 og certificeringsbekendtgørelsen er slut, og Transport,- Bygge- og Boligministeriet har udsendt de vigtigste høringssvar.

 

En del høringsparter, herunder Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirk- somheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører ønskede en overgangsordning mellem BR15 og BR18, så begge reglementer e gældende i en periode. Ønsket var særligt begrundet med, at der er behov for bedre tid til at sætte sig ind i det nye regelsæt og de nye vejledninger, der udarbejdes i efteråret.

 

Ønsket er nu imødekommet, og ophævelsen af BR15 udsættes derfor til udgangen af juni 2018, så der er en overgangsperiode på et halvt år, hvor ansøger frit kan vælge mellem BR15 og BR18, men uden at det indebærer en unødig udsættelse af implementeringen af certificeringsordningen.

 

Lagt op til strukturel ændring

I maj 2017 sendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et udkast til et nyt bygningsreglementet (BR18) samt en ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i høring.

 

Med udkastet til BR18 lægges op til en strukturel ændring i forhold til det gældende bygningsreglement. Fremadrettet vil der blive udarbejdet særskilte vejledninger med det formål at tydeliggøre, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst. Endvidere bliver den hidtidige kapitelinddeling afløst af en emneopdeling, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i mere traditionel forstand med paragrafhenvisninger.

 

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet danner grundlag for at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne for derved at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse. Bekendtgørelsen skal sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunen afskaffes.

 

Se BR18, certificeringsbekendtgørelsen og høringssvar her.

 

Kilde: Transport,- Bygge- og Boligministeriet