Foto: Finn Christoffersen / Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen sparer 7 mio. på varme- og elregningen

Bygningsstyrelsen har det seneste år gennemført gennemgribende energirenoveringer i 19 statslige kontorejendomme, der skal reducere energiforbruget i bygningerne med 15 %. Det giver en årlig energibesparelse på ca. 4 mio. kWh, en CO2-besparelse på ca. 1.700 tons og en årlig besparelse på knapt 7 mio. kr. på varme- og elregningen.

Som led i regeringens vækstplan for 2015-2016 afsatte regeringen 100 mio. kr. til energirenoveringer i statslige bygninger. Bygningsstyrelsen har på den baggrund netop afsluttet arbejdet med at energirenovere 19 statslige kontorejendomme i hele landet. Det er bl.a. en række politistationer, de to tidligere amtsgårde i Ribe og Aarhus, Københavns Byret, Udenrigsministeriet, samt en række ministerier på Frederiksholms Kanal på Slotsholmen. 


I alt er der anvendt knapt 90 mio. kr. til energirenoveringerne i de 19 ejendomme det seneste år, inklusive mindre huslejefinansierede indsatser og en fremrykning af en række vedligeholdelsesarbejder, så den daglige drift i institutionerne blev forstyrret mindst muligt.

 

220 konkrete energitiltag

Der er foretaget mange forskellige energibesparende tiltag. Fx er centralvarmeanlæg skiftet til moderne anlæg og konverteret fra gas til fjernvarme. Der er etableret automatiserede og digitale CTS-anlæg, der meget præcist kan styre og regulere f.eks. opvarmning og ventilation. Desuden er ventilationsanlæggene fornyet eller skiftet ud flere steder. Ventilationen er meget energikrævende, og investeringer i et nyt anlæg vil ofte kunne betale sig selv hjem indenfor få år. Herudover er der gennemført en lang række individuelle tiltag som energieffektive pumper, LED-belysning, udskiftning af vinduer og meget mere. I alt er der gennemført 220 konkrete energitiltag.


Dokumentation og performancetest 

På hovedparten af ejendomme har Bygningsstyrelsen stillet krav til entreprenøren om at dokumentere energibesparelserne ved en række performancetest. Dvs. gennemførelse af konkrete test og måling af de nye anlægs funktion og effektivitet, inden Bygningsstyrelsen kan modtage energirenoveringerne. Alle steder er gennemførelsen af de konkrete energirenoveringer forløbet godt, ligesom der har været et positivt og konstruktivt samarbejde om at bruge performancetesten. Ved energirenoveringerne af de sidste ejendomme har Bygningsstyrelsen afprøvet en ny model for at opnå en garanteret energibesparelse på administrativ enkel måde: 


- Energirenoveringen af ejendommene Frederiksholm Kanal 21-27 og 26-28 samt Herluf Trolles gade 18 blev udbudt i ét samlet projekt, hvor en totalentreprenør garanterede en samlet energibesparelse på ca. 96.000 kWh el og ca. 1,1 mio. kWh varme, fortæller projektleder i Bygningsstyrelsen Ahmad Ghadimi:  Entreprenøren valgte selv, hvilke investeringer der skulle gennemføres for at opnå energibesparelsen. Bygningsstyrelsen godkendte derefter i samarbejde med de berørte statslige institutioner investeringerne. Herefter følger en periode på et år, hvor ejendommenes energiforbrug måles og hvor energibesparelserne skal verificeres i forhold til tidligere års energiforbrug. Hvis entreprenørens garanterede besparelse ikke opnås, kan garantisummen bruges til kompensering. 

 

Fakta

Konkrete energitiltag


I alt er 19 ejendomme energirenoveret med i alt ca. 220 individuelle tiltag indenfor: 


• CTS.

• Varmtvandsinstallationer.

• Varmeanlæg.

• Ventilationsanlæg.

• Varmedistribution mellem bygninger og i terræn.

• Belysning.

• El-produktion (Solceller).

• Køleanlæg.

• Klimaskærmsforbedringer.Entreprenører og rådgiver


Følgende entreprenører har gennemført energirenoveringerne for Bygningsstyrelsen:


• Dansk Energi Management & Esbensen: 12 ejendomme med performancetest.(Testmodel)

• Caverion: To ejendomme med performancetest. 

• Kemp & Lauritzen: Tre ejendomme med garanteret energibesparelse. (Garantimodel)

• Maskinsnedkeriet Phønix: Ribe Amtsgård med performancetest.

• Hustømrerne: Århus Amtsgård med primært energirenovering af klimaskærmen.


Sweco Danmark har været bygherrerådgiver og har bl.a. stået for energiscreeninger af alle bygningerne og udbud af de fem entrepriser. 


Kilde: Bygningsstyrelsen