Visualisering: KHR arkitekter A/S m.fl.

Cowi forbereder erstatningskrav efter Bispebjerg-sag

KHR Arkitekter vandt projektkonkurrencen på Akuthuset ved Bispebjerg Hospital, men nu forbereder Cowi-konsortiet et erstatningskrav mod Region Hovedstaden og Bispebjerg Hospital for at have givet det vindende konsortium en ulovlig konkurrencefordel.

Et konsortium anført af Cowi søger erstatning, efter Klagenævnet for Udbud har fastslået, at Bispebjerg Hospital brød loven og forskelsbehandlede kandidaterne, da man udpegede et konsortium med KHR Arkitekter som vinderen af tegnekonkurrencen til projektet Akuthuset, der er en del af Nyt Bispebjerg Hospital. 


Cowi har ifølge Licitationen - Byggeriets Dagblad nu en advokat på sagen, men ønsker ikke derudover at uddybe størrelsen på erstatningskravet eller detaljerne i sagsanlægget på nuværende tidspunkt. 

 

Tilfredshed over kendelsen 

I en mail til Licitationen skriver Cowi dog på vegne af konsortiet:


- Cowi er meget tilfreds med, at Klagenævnet for Udbud har givet deltagerne i vores konsortium medhold i, at der ikke har været tilstrækkelig ligeværdighed og transparens i udbudsprocessen for Akuthuset ved Bispebjerg Hospital. Det er meget sjældent, at vi klager over processen og evalueringsforløbet i en konkurrence, men i dette tilfælde mener vi ikke, at ligebehandlingsprincipperne i udbudsloven har været overholdt. Det er vi nu blevet bekræftet i.


Også et af de andre konsortier i projektkonkurrencen med arkitektvirksomheden C. F. Møller har klaget over udbuddet, men ønsker ikke på nuværende tidspunkt at komme med yderligere oplysninger. 


I forbindelse med afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud udtrykte Region Hovedstanden, at de er ærgerlige over den markante kritik og at de nu vil bede kammeradvokaten vurdere afgørelsen og dens konsekvenser. 


Læs reaktionen fra Region Hovedstanden her


Kilde: Licitationen, Region Hovedstaden