Foto: NIRAS

Danske eksperter går sammen om kortlægning af vores grundvand

Eksperter og rådgivere fra hele landet samles i en ny, stor opgave for Miljøstyrelsen. Vi skal have forenet al viden om Danmarks grundvand og samlet alle Miljøstyrelsens geologiske modeller over Jylland til én.

Mange af Danmarks skarpeste geologer, grundvandsmodellører og hydrologiske eksperter er blevet samlet for at løse en ny opgave for Miljøstyrelsen. Kortlægningen af Danmarks grundvand fortsætter, og én af de første milepæle bliver for første gang nogensinde at skabe en samlet geologisk model over geologien i Jylland.

 

Opgaven gælder i første omgang om at forene alle eksisterende modeller over Jyllands undergrund. Her er der afholdt en national workshop tidligere på året, hvor alle Danmarks skarpeste hjerner inden for modellering var samlet for at aftale en fælles strategi og fælles spilleregler, der skal sikre, at data samles i et sammenligneligt og standardiseret overblik.

 

– Vi skal hjælpe med at sørge for, at hele Danmark får én fælles platform, der skal bruges som nyt datagrundlag for Vandområdeplanerne, jf. Finansloven 2018, og samtidig kan kommuner og regioner her finde et fælles overblik over grundvandsmagasinernes placering. Det har vi ikke haft tilstrækkelig effektiv teknologi og samarbejde til at kunne håndtere nogensinde før i Danmark, siger Tine Sværdborg, som er afdelingsleder for Grundvand i NIRAS.

 

Manglende sammenhæng

Men det er ikke en simpel opgave at sammenkøre alle de eksisterende modeller over Jyllands undergrund på én fælles platform. De er nemlig lavet på forskellige tidspunkter, af forskellige eksperter og efter forskellige standarder. Derfor skal der en omfattende koordinering til for at sikre et sammenligneligt billede lige fra Skagen til Tønder, fortæller Tine Sværdborg.

 

Og så er den geologiske kortlægning af Jylland endda bare første spadestik i et endnu større kortlægningsprojekt, som Miljøstyrelsen har skudt i gang. Måske skulle man tro, at et land som Danmark, hvor vi har drukket grundvand i generationer, nu har helt styr på vandets beliggenhed og kvalitet. Men det er altså langt fra tilfældet.

 

– I Danmark har vi lavet grundvandskortlægning i mange år og har et kæmpestort datagrundlag og tolkninger af magasinernes sammenhæng. Men teknikken har givet mulighed for, at vi kan få et endnu bedre overblik. Desuden bliver den kortlægning, der findes på området hurtigt forældet, når forskellige stoffer påvirker grundvandskemien, og fordi vandværker og dermed også kildepladser flyttes rundt, forklarer Tine Sværdborg.

 

Derfor har Miljøstyrelsen nu igangsat arbejdet for at kortlægge Danmarks grundvand og vedligeholde de nye grundvandsmodeller løbende.

 

Bredt samarbejde mellem eksperter

I det forestående arbejde for at skabe et nyt og bedre overblik er både NIRAS, Rambøll, COWI og GEO blevet udpeget til at skulle samarbejde om grundvandskortlægningen.

 

– Det er ret fantastisk, at vi nu skal samarbejde på tværs af de forskellige rådgiver-virksomheder, så viden kan flyde frit mellem landets dygtigste eksperter og skabe den bedst mulige kortlægning, siger Tine Sværdborg.

 

Læs mere her

 

Kilde: NIRAS