Jørn Vibe Andreasen, Adm. direktør i Molio, byder velkommmen på konferencen Digitalt Barometer, som blev afholdt i Blox. Foto: Molio

Digitalisering er meget mere end teknologi

Byggeriets fremtid skal gå mod åbenhed, dialog og samarbejde, og dagsordenen vil flytte sig mere fra data, software og værktøjer mod organisering, kundebehov og kommunikation, viser ny stor undersøgelse.

Det er ingen hemmelighed, at byggeriet digitalt halter en smule efter andre brancher. Men hvordan står det reelt til i byggeriet? Det har Molio kortlagt i en stor undersøgelse, der går på tværs af virksomhederne i branchen, og som blotlægger udfordringer, drivere og barrierer i forhold til at hjemtage de digitale gevinster.

 

Undersøgelsens resultater blev i sidste uge præsenteret på konferencen ”Digitalt Barometer”, som Molio afholdt i Dansk Arkitektur Center i BLOX. Og det overordnede budskab er, at hvis branchen skal drive en digital udvikling og levere den digitale transformation, som byggeriets kunder forventer, så skal vi samarbejde.

 

Læs meget mere om undersøgelsen her

 

6 rettesnore for udviklingen

Der er seks nøgleord, der kendetegner den retning, som byggesektoren bør bevæge sig i. Det handler om større åbenhed, dialog og samarbejde samt forståelse, accept og respekt for hinanden i hele byggeriets værdikæde.

 

– Den udvikling tager Molio gerne aktiv del i. De vaner, der kendetegner spillet mellem byggeriets mange aktører, skal udfordres. De mange forskellige samarbejdspartnere skal spille sammen i en meget mere åben proces, der udnytter de digitale muligheder bedst muligt, siger Jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Molio.

 

80/20-praksis skal vendes om

Digitalisering er et værktøj, som skal få samarbejdet til at glide, og digitaliseringen skal tænkes ind i en større sammenhæng for at have værdi.

 

Byggesektoren har i forhold til digitalisering traditionelt haft 80 procent fokus på det it-tekniske i form af data, struktur, software og værktøjer og kun 20 procent på det sociale i form af organisering, mennesker, ledelse, kompetencer, kundebehov, kommunikation og dialog. Men det skal vendes på hovedet. 

 

– Data, struktur og værktøjer skal fortsat styrkes og udvikles til gavn for sektoren, men vi når kun endemålet i samspil med andre aktører i værdikæden og ved at være åbne for nye samarbejdsprocesser med andre uden for byggeriets traditionelle kreds, siger Jørn Vibe Andreasen.

 

Og dette var netop også en af pointerne i konferencens indledende oplæg fra Christian Schwartz, direktør i analysevirksomheden Seismonaut, som har stået for udarbejdelsen af undersøgelsen.

 

 

– Som videnscenter ser vi gerne, at barren sættes højt i forhold til samarbejde og innovation. Det sker allerede i de virksomheder, hvor digitale ildsjæle med vilje til samarbejde baner vej for den ønskede udvikling. Det ser vi som en opgave at være med til at formidle. Det er de gode historier og eksempler, der forandrer branchen i den ønskede og nødvendige retning, slutter Jørn Vibe Andreasen.

 

Se flere tweets fra konferencen herunder, eller på twitter.com/MolioBV

 

 

 

Kilde: Molio