God planlægning og ledelse i renoveringsprojekter kan spare samfundet for 3,3 mia. kr. om året.

Enemærke & Petersen tager kampen op for at mindske spildtid i byggeriet

God planlægning og ledelse i renoveringsprojekter kan spare samfundet for 3,3 mia. kr. om året. Det fortæller en ny forskningsrapport fra innnovationsfondsprojektet Revalue fra Aarhus Universitet. Enemærke & Petersen samarbejder med Revalue om forskningen for at mindske spildtiden på vores byggepladser og dermed reducere den samlede byggetid på projekterne.

Baggrunden for, at entreprenørvirksomheden samarbejder med innnovationsfondsprojektet Revalue og konsulenter fra 4improve er at forbedre produktiviteten på byggepladserne.

 

- Det er vigtigt, at vi i byggeriet tør være nysgerrige på, hvordan vi kan afkorte byggetiden på vores store renoveringsprojekter for det offentlige. Vi renoverer jo for skatteborgernes penge og derfor skal vi hele tiden arbejde for, at de får mest mulig renovering for deres investering. Og samtidig skal vi som entreprenør være en attraktiv samarbejdspartner, fortæller Enemærke & Petersens forretningsudviklingsdirektør Peder Johansen.

 

God planlægning og ledelse af byggepladsens arbejde er afgørende

Rapporten konkluderer, at god planlægning og ledelse af byggepladsens arbejde er afgørende for at opnå høj produktivitet og få projekterne færdige til tiden.

 

- Som jeg ser det, konkluderer forskningen basalt set, at vi skal give vores håndværkere de optimale rammer til at udføre deres gode arbejde, fortæller Peder Johansen om den nye rapport fra Revalue.

 

Rapporten tager sit udgangspunkt i undersøgelser foretaget på bl.a. Enemærke & Petersens byggepladser. 

 

Lean-værktøjer og strategiske partnerskaber er vejen frem

Revalue-rapporten peger også på, at lean-værktøjer og nye samarbejdsmodeller som det strategiske partnerskab Trust er vejen frem mod en mere produktiv byggebranche.

 

- I Enemærke & Petersen har vi arbejdet med lean og optimering af arbejdet på byggepladsen i over 15 år og heldigvis kan vi se på tallene, at vi har en højere produktivitet end branchegennemsnittet, men vi skal fortsat arbejde mod at blive endnu bedre, forklare Peder Johansen som byder konklusionerne velkommen.

 

Deler ud af produktivitetserfaringer med video og konference

- Undervejs i vores produktivitetsprojekt sparede vi først 1 mio. kr. på vores byggefabrik i Glostrup, så overførte vi projektet til byggepladserne og vi kan allerede se, at vi opnår kortere byggetider og store besparelser – det er erfaringer, vi gerne vil dele, fortæller Peder Johansen.

 

Peder Johansen henviser til, at Enemærke & Petersen netop har udgivet en video som fortæller om et udvalg af værktøjer virksomheden bruger på pladserne for at sikre produktiviteten i hverdagen.

 

- Den 15. januar byder vi også – i samarbejde med Revalue og Lean Construction Danmark – branchen indenfor til en konference om IPD-modellen, som er den amerikanske byggebranches version af strategiske partnerskaber. Her flyver vi to af USA’s dygtigste IPD-praktikere ind fra San Francisco for at finde ud af om IPD-modellen kan give værdi i Danmark, siger Peder Johansen og afslutter.

 

Kilde: Enemærke & Petersen