Visualisering: AART Architects

Entreprenører til nyt, nationalt rostadion er fundet

HedeDanmark og JORTON skal stå for etableringen af det nye rostadion, der skal moderniseres og gøres klar til VM i 2021. Arbejdet inkluderer en udvidelse og uddybning af Bagsværd Sø og går i gang i september 2019.

Moderniseringen af Bagsværd Rostadion inkluderer udover anlæggelsen af nye udenoms-arealer også et omfattende nybyggeri af blandt andet et nyt rocenter og dommertårn. Det samlede projekt forventes at koste omkring 134 mio kroner.

 

Et multifunktionelt og moderne stadium

For at gøre anlægget egnet til internationale regattaer skal robanerne forlænges og forskydes, så der bliver mere plads til sejlads uden for banerne i start- og målområdet. Forlængelsen af robanerne kræver terrænregulering i form af afgravning af jord i såvel start som målområde.

 

På udvalgte steder rundt om Bagsværd Sø opføres rekreative opholds- og træningselementer samt bygværker til brug for både idrætsudøvere og friluftsbrugere.

 

En væsentlig del af projektet Danmarks Rostadion er opførslen af det nye rocenter, som erstatter det eksisterende udtjente rocenter. Rocentret bliver et nyt samlingssted ved søens bred, der i skala og materialitet føjer sig til naboerne og områdets historiske villaer.

 

Visualisering: AART Architects

 

Et spændende projekt med mange interessenter

HedeDanmark vandt anlægsdelen af opgaven, der både omfatter en udvidelse og oprensning af Bagsværd Sø, etablering af nyt baneareal og træningsfaciliteter, en tribunebakke med tilhørende rutsjebane samt ny præmiebro, bådfartsbro og opholdsbroer.

 

- Vi går til enhver opgave med samme indstilling – at vi skal forløse visionen og ønskerne fra arkitekt og bygherre. Moderniseringen af det nye rostadion er et unikt projekt, som stiller krav til vores faglighed og projektledelse. Vi ser frem til at være med til at skabe et rostadion i verdensklasse, hvor omgivelserne også får et grønt løft, så også ”landbårne” motionister og de lokale borgere kan få glæde af at færdes omkring det ny stadion, siger Claus Lorenzen, regionschef i HedeDanmark.

 

Fra JORTONs side ser man frem til, efter en god forudgående dialog, at kunne gå i gang med at skabe det nye rostadion:

 

- Vi ser frem til endnu en god aftale, hvor samarbejdet med bygherrerne bliver det centrale omdrejningspunkt for sagens udvikling og gennemførelse. Det er en opgave som har mange interessenter, der vil følge byggeriet med stor ildhu. Vi er naturligvis vores ansvar bevidst i den her sag, da den kan ende med at få stor betydning for danske idrætsscene, fortæller Lars Bjørn Knudsen, afdelingschef for JORTONs Region Øst.

 

Det nye rostadion er tegnet af AART Architects i tæt samarbejde med blandt andet Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører. Projektet forventes afsluttet i 2020.

 

Kilde: JORTON / HedeDanmark