Visualisering: Femern A/S

Femern-projekt giver danske rådgivere eksportmuligheder

Danske ingeniørvirksomheder eksporterer rådgivning som aldrig før. Ifølge branchetal fra FRI, er det især stærke kompetencer inden for infrastruktur og ikke mindst stærke danske referencer, som har sat fart i vækstmotoren.

Store infrastrukturprojekter som Storebælt, Øresund og nu Femern-forbindelsen skaber knowhow, og den viden er guld værd for danske rådgivningsvirksomheder:- Der er brug for en bred vifte af kompetencer i de store projekter. Vi har på Femern-projektet aftaler med en række dygtige danske virksomheder, som eksempelvis Aarsleff, Rambøll og DHI. Det design og de konstruktions- og målemetoder, der udvikles i forbindelse med de store faste forbindelser, er i høj kurs i udlandet, siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

 

Infrastruktur-rådgivning udgør næsten halvdelen 

Tal fra FRI viser, at eksporten af ingeniørrådgivning i 2016 udgjorde 19 % af den samlede omsætning i branchen, svarende til 2,4 mia. kroner. Det er en stigning på 2 % i forhold til året før. FRI har analyseret på sammensætningen af eksporten, hvor rådgivning inden for infrastruktur, såsom broer, tunneler og veje, nu udgør næsten halvdelen (47 %):

 

- Dertil kommer omkring 11-12 mia. kroner i yderligere omsætning i udenlandske datterselskaber, som også trækker på viden fra Danmark. Med et forsigtigt skøn vil jeg tro, at omkring 3 mia. kroner stammer fra infrastruktur, siger Henrik Garver administrerende direktør i FRI.


De store infrastrukturprojekter har betydning 

Hos Rambøll er direktør for Transportdivisionen, Asger Knudsen, enig i de store infrastrukturprojekters betydning for danske virksomheders vækst på de internationale markeder:- Danske rådgivere har eftertragtet international ekspertise, som vi sammen med vores kunder og samarbejdspartnere har opbygget gennem årtier takket være store lokale anlægsprojekter som Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen. Alene den viden og erfaring, der bliver skabt i forbindelse med Femern-forbindelsen, vil skabe mange arbejdspladser også længe efter tunnelen er færdig, siger Asger Knudsen.Den særlige kompleksitet og skala i de danske mega-projekter skaber behov for at bringe den allernyeste viden i spil, arbejde med ny data, udvikle nye måle- og produktionsmetoder samt finde innovative løsninger på komplekse problemstillinger. Samfundets krav til projekterne og byggemetoderne er voksende.Fakta

• Femern-tunnelen er danmarkshistoriens største anlægsprojekt

• Byggeriet af tunnelen kræver 3,2 mio. kubikmeter beton og 360.00 tons armeringsjern

• Anlægsbudgettet er på 52,6 mia. kroner

• Op mod 3.000 tunnelarbejdere vil være direkte beskæftiget på projektet

• Femern-tunnelen bliver 18 kilometer lang med 2 motorvejsrør og 2 jernbanerør

• Det vil tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt.


Læs mere her


Kilde: Femern A/S