Foto: Dreamstime / Molio

Flere dødsulykker ved gennemstyrtning på tage

I oktober 2018 omkom en ung håndværker, da han skulle udskifte gamle bølgetagplader. Håndværkeren styrtede gennem taget og faldt 6 meter ned. Eksemplet er desværre ikke enestående. Hvert år sker der alvorlige ulykker ved gennemstyrtning.

De seneste 3 år har der være en del ulykker på grund af gennemstyrtning på tage. 4 af dem har været dødsulykker, viser Arbejdstilsynets statistik.

 

– Ulykkerne sker især ved færdsel på tagplader, der ikke er bæredygtige fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader. Der er også en særlig risiko, når der er tale om gamle plader på haller med åsekonstruktioner o.l., som slet ikke er beregnet til at færdes på, siger Lene Teilberg, tilsynschef i Arbejdstilsynet for bygge og anlæg.

 

Gennemstyrtning på tagflader kan give alvorlige kvæstelser og i værste fald føre til invaliditet og død. Derfor skal man altid sikre sig, at forholdene er i orden, inden man går ud på taget.

 

Manglende sikring er et problem

– Vi må desværre konstatere, at manglende sikring mod gennemstyrtning stadig er et gennemgående arbejdsmiljøproblem på landets byggepladser. Men ulykkerne kan undgås, når arbejdsgiverne i samarbejde med de ansatte planlægger arbejdet, siger tilsynschef Lene Teilberg.

 

Lene Teilberg henviser desuden til Arbejdstilsynets vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage.

 

Ny undersøgelse: arbejdsmiljø i bedring, men langt til 2020-målsætning

Når det kommer til arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser er der fremgang i at spore ifølge en undersøgelse, ”Arbejdsmiljø og Helbred 2018”, fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Men tallene er dog stadig et godt stykke fra 2020-målsætningen.

 

Undersøgelsen har været gennemført hvert andet år siden 2012, og målsætningen var en reduktion i andelen af beskæftigede med væsentlige psykiske eller muskel-skeletbelastninger på 20 procent.  

 

Overordnet set er der ikke sket meget store ændringer siden 2016, men der er dog generelt nogle positive tendenser inden for arbejdsmiljøet.  

 

Andelen af beskæftigede, der angiver væsentlige muskel-skeletbelastninger og samtidigt en relativ høj grad af symptomer, ligger i 2018 på 9,9 procent.

 

Det drejer sig om personer, der angiver blandt andet at have hårdt fysisk arbejde, og samtidigt fx er begrænset i arbejdet på grund af smerter. Der er sket et fald fra 11,1 procent i 2016, men andelen skal ned på 7,7 procent for at nå 2020-målsætningen. 

 

Sådan undgår I ulykkerne

  • Gå aldrig direkte oven på gamle tagplader uden at etablere sikring mod gennemstyrtning, når lægteafstanden overstiger 46 cm fra overkant til overkant.
  • Ved oplægning af nye tagplader skal I planlægge arbejdet ved at inddrage leverandørens sikkerhedsanvisninger, så I sikrer mod gennemstyrtning og nedstyrtning.
  • Tal om, hvordan I kan udføre arbejdet sikkert og hvilke foranstaltninger mod gennemstyrtning og nedstyrtning, I skal anvende.
  • Risikoen for gennemstyrtning og tilskadekomst kan imødegås fx ved at anvende gangbroer, tagstiger, sikkerhedsnet og taglifte.
  • Det kan ofte være nødvendigt at kombinere flere kollektive sikkerhedsforanstaltninger. De kollektive foranstaltninger går forud for individuel beskyttelse, men det kan i visse tilfælde være nødvendigt at supplere med egnet individuelt faldsikringsudstyr. Se fx forskellige hjælpemidler på Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg.
  • Sikring mod nedstyrtning skal i øvrigt ske ved at overdække huller i taget med bæredygtige plader og ved etablere rækværker og tagskærme ved tagets udvendige kanter, eller på andre lige så forsvarlige måder.

 

Kilder: Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø og Beskæftigelsesministeriet

 

Har du helt styr på arbejdsmiljøet og sikkerheden?

Bliv opdateret med Arbejdsmiljøuddannelsen for Arbejdsmiljøkoordinatorer - eller se Molios store udvalg kurser inden for arbejdsmiljø