Foto: Aalborg Portland

Grøn forretningsmodel skal formes af forskning

Cirkulær økonomi vinder for alvor frem i dansk industri. Hos Aalborg Portland skal et forskningsprojekt bidrage til den fortsatte grønne omstilling ved at tænke bæredygtighed helt ind i forretningsmodellen.

Danmarks eneste cementproducent har allieret sig med Aalborg Universitet over de seneste år. Formålet er at lave en række forskningssamarbejder, der skal accelerere den grønne omstilling, som virksomheden indledte tilbage i 1970'erne.


Erfaren aktør i den cirkulære økonomi

Hos Aalborg Portland er man ikke uerfaren med indtræden i industrielle symbioser og den bagvedliggende udveksling af alternative ressourcer. Nu indgår fabrikken i Aalborg en ny alliance, denne gang med Yana Ramsheva, som i forbindelse med sin ph.d. på Aalborg Universitet forsker i såkaldte cirkulære forretningsmodeller og industrielle symbioser med Aalborg Portland som case.

 

- Vi har i mange år haft et stort investeringsfokus på at optimere vores egen produktion til bedre udnyttelse af alternative brændsler og råmaterialer, da det både er fordelagtigt for miljøet og for virksomhedens økonomi. Vi arbejder hele tiden på både at forbedre de eksisterende samarbejdsaftaler, vi har med andre industrier, mens vi samtidig også er på konstant udkig efter nye partnerskaber, som vi kan indgå i til fælles gavn - og det er her, at blandt andre Yana Ramsheva bidrager med en enorm værdiskabende indsigt, siger research- og developmentdirektør ved Aalborg Portland, Jesper Sand Damtoft.

 

Potentialet afhænger af lokalområdet

Fundamentet til Aalborg Portlands cirkulære forretningsmodel er da også allerede støbt. Blandt eksemplerne på cementvirksomhedens industrielle symbioser er den stadig stigende anvendelse af alternative brændsler og råmaterialer. I 2016 anvendte Aalborg Portland 600.000 tons alternative brændsler og råmaterialer.

 

- Det interessante ved cirkulære forretningsmodeller er blandt andet deres lokale og regionale særpræg, da potentialet i denne type forretningsmodel ofte afhænger af de muligheder, der eksisterer i lokalområdet. Aalborg Portland anvender i høj grad omkringliggende industriers restprodukter. Vi arbejder også intenst på at finde flere områder, hvor vi selv kan videregive vores eventuelle restprodukter til nyttiggørelse hos andre. Her er spildvarmen fra cementproduktionen et rigtig godt eksempel, hvor vi leverer overskydende varme fra vores ovne til Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsyning. Det er tiltag som dette, der kan gavne økonomien og konkurrenceevnen i det lokale erhvervsliv, siger Yana Ramsheva.

 

Læs hele nyheden her.

 

Kilde: Dagens Byggeri