Foto: NCC

Grusgrave skaber grobund for truede plante- og dyrearter

En grusgrav kan sagtens sprudle af dyreliv, selvom den daglige produktion er i gang. Hos NCC er det ligefrem et miljømæssigt mål at fremme biologisk mangfoldighed i grusgravene – både mens de er i brug og efterfølgende.

I anledning af ”Råstofdagen 2017” inviterer NCC borgere, samarbejdspartnere og øvrige interesserede indenfor i deres grusgrav i Sorø for at inspirere andre til og skabe forståelse for, hvordan det er muligt at fremme den biologiske mangfoldighed i naturen.

 

Oaser for truede arter

Den vilde natur er efterhånden en mangelvare i det danske landskab. Et stort antal plante- og dyrearter er stærkt truede, fordi deres levesteder bliver fortrængt af bl.a. udvidelse af byer og opdyrkede arealer. I grusgravene derimod er der god grobund for et attraktivt miljø, som virker som små oaser for de truede arter. Også mens der graves grus.

 

- Grusgravenes foranderlige og næringsfattige naturmiljø giver os de bedste forudsætninger for at fremme den biologiske mangfoldighed og artsdiversiteten. Vi sørger bl.a. for at efterlade næringsfattige arealer uden muld, så både planter, svampe og insekter kan trives og dermed også skabe fødegrundlag for mange dyrearter. Vi efterlader store bunker af større sten for at tiltrække krybdyr og padder, og vi bevarer også stejle skråninger og skaber vandflader med forskellige dybder for at tiltrække insekter, fugle og padder, siger Nanna Swane Lund, Chefgeolog i NCC Industry.

 

Et miljømæssigt ansvar

NCC er en af landets absolut største råstofindvindere. Og med dette hører også et miljømæssigt ansvar. Når NCC etablerer en ny grusgrav, bliver der allerede fra begyndelsen afsat penge til at fremme den biologiske mangfoldighed – både under og efter brug. Det sker netop ved at skabe øgede naturværdier i området i form af nærringsfattige flader, skrænter og vandhuller, som kan give levesteder til truede planter og dyr.

 

- Ved at invitere borgere og samarbejdspartnere til åbent hus håber vi at kunne skabe forståelse for grusgravning og de unikke naturområder, der skabes i forbindelse med virksomheden. Samtidigt håber vi på at inspirere andre til at tænke i biodiversitet – både som privatperson og som virksomhed, siger Nanna Swane Lund.

 

”Råstofdagen 2017”, hvor hele råstofbranchen flere steder i landet holder åbent hus i deres grusgrave, finder sted lørdag den 16. september fra kl. 10-14.

 

Læs hele nyheden her.

 

Kilde: NCC