Foto: PR

Høj hygiejne i svømmehal sikrer borgerne mod smitte

Nyhed fra HFB: Gæsterne i Ishøj Svømmehal behøver ikke frygte smitte med legionellabakterier, når de benytter hallen. Det skyldes den klordioxidgenerator, som Krüger Aquacare har installeret.

I Ishøj Svømmehal viste målingerne tidligere et indhold af legionellabakterier betydeligt, som var over Statens Serums Instituts anbefalinger. Gentagne gennemskylninger med 76 grader varmt vand afhjalp kun problemet midlertidigt og var en kostbar løsning.

 

– Bakterierne blev ved med at komme igen. De høje temperaturer medførte flere kalkaflejringer og belastede vandanlægget. Desuden kunne vi se det på energiregningen, siger Peter Sandberg Larsen, Ishøj Svømmehal.

 

I dag har svømmehallen ikke længere de problemer. Løsningen var en Oxiperm klordioxidgenerator, der bygger på teknologier udviklet i et samarbejde mellem Grundfos og Krüger Aquacare. 

 

Oxipermgeneratoren blev installeret og effekten viste sig hurtigt:

 

– Kimtallene faldt til langt under de anbefalede mindsteværdier, fortæller Peter Sandberg Larsen, Ishøj Svømmehal. 

 

Som følge af overgangen til forebyggende kemisk behandling har hallen desuden kunnet sænke temperaturen i brugsvandet  og sparer derved 17 procent af udgifterne til at varme det op. De løbende omkostninger ved behandling med klordioxid ligger på 25 øre pr. m³.

 

Legionella kan bekæmpes effektivt med chlordioxid

Det er muligt at behandle det varme brugsvand med bakteriedræbende midler. Dosering af chlordioxid til vandet er en af de mest effektive metoder til effektiv bekæmpelse af legionella. Det er kompakt og nemt at betjene. Installationen kan gennemføres uden at afbryde ejendommens vandforsyning. 

 

Anlæggets produktion af chlordioxid er omfattet af Biocidforordningen og lever op til alle gældende regler, og der anvendes kun godkendte leverandører af kemikalier.

 

Læs mere her

 

Kilde: HFB / Krüger Aquacare