Foto: Bascon A/S

Ny drejebog til bedre indeklima i skolen

Stort innovationsprojekt sætter fokus på indeklima i danske folkeskoler. Målet er at skabe en drejebog for, hvordan man laver en helhedsorienteret skolerenovering. Projektet ser på skolers indeklima i en helhed, så det ikke kun handler om for eksempel luftkvalitet.

Hver dag tilbringer børn mange timer i klasselokaler, der har et langt fra optimalt indeklima. Dette til trods for, at Danmarks Tekniske Universitet har påvist, at bedre indeklima kan forbedre indlæring hos skolebørn med op til 15 procent:


- Indeklimaløsninger handler ikke kun om teknik, men i lige så høj grad om adfærd. Det handler om at tænke i kreativ udnyttelse af eksisterende kvadratmeter og om at skabe gode vaner blandt elever og lærere, fortæller proces- og udviklingschef Birgitte Nysom Sandhagen, Bascon


Projekt "Skolerenovering i en helhed"

Det dårlige indeklima skal afhjælpes af projektet ”Skolerenovering i en helhed”. Strategisk bygherrerådgiver Bascon er en af partnerne i det store udviklings- og demonstrationsprojekt, der realiseres i partnerskabet Gate 21. Ambitionen er, at resultaterne og erfaringerne fra projektet skal implementeres på flere danske folkeskoler.


Skovlunde Skole Nord i Ballerup Kommune er udvalgt som forsøgsskole i det kommende skoleår og danner ramme for udvikling af drejebogen med forskellige indeklimaløsninger: 


- Baseret på registreringer af skolens energiforbrug og arealfordeling, brugerinddragelser og indeklimamålinger har vi nu identificeret hvilke udfordringer og behov, der forekommer på skolen i dag. Dem skal vi forsøge at imødekomme på systematisk vis igennem en helhedsorienteret og innovativ tilgang i de kommende løsninger, siger Lærke Andersen.

 

Fokus på tre områder inden for indeklima

Problemerne med indeklima angribes på tre områder, hvis effekt løbende måles: arealudnyttelse og adfærd, interaktion mellem mennesker og teknologi og teknik med intelligent styring. Bascon har lead på sporet om arealudnyttelse og adfærd med fokus på fleksibel indretning af klasseværelser, brug af uderum og gangarealer til undervisning og udvikling af regler for adfærd for elever og lærere:


- At forbedre indeklimaet kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor vi metodisk ser på både bygning og brugere. Bascon har stor indsigt i dette næsten antropologiske felt, så vi kan finde helt nye løsninger sammen med de øvrige partnere i gruppen, slutter Camilla Raagaard Ernst, programmedarbejder, Gate 21.

 

Fakta om ”Skolerenovering i en helhed”

Projektet er et udviklings- og innovationsprojekt, der er finansieret af EUDP (energiteknologisk udvikling og demonstrationsprogram) og medfinansieret af partnerne. Projektet har til formål at udvikle helhedsorienterede løsninger til energirenovering af landets folkeskoler med særlig fokus på forbedring af indeklimaforhold. 

Skovlunde Skole Nord i Ballerup Kommune blev i 2015 udvalgt som forsøgsskole. Fra august 2016 vil projektets partnere i samarbejde demonstrere forskellige indeklimaløsninger, udvikle en drejebog og måle på effekten af løsningerne.

I 2015 udarbejdede Bascon kvalitative undersøgelser, der gennem interviews og spørgeskemaer gav forståelse for, hvordan elever og lærere benytter skolens lokaler. Sideløbende har projektets øvrige partnere lavet kvantitative målinger på skolen. Den samlede viden danner grundlag for en række konkrete indeklimaløsninger, der afprøves på skolen i løbet af næste skoleår. 

Permanente indeklimaløsninger forventes at blive implementeret på Skovlunde Skole Nord i sommeren 2017. Erfaringer og resultater fra drejebogen vil stå til rådighed for skoler i hele landet.

Gate 21, som leder projektet, er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder som Bascon og videninstitutioner, der arbejder med grøn omstilling. 

Projektet foregår i et samarbejde mellem følgende partnere: Bascon, SBi, AI, Bjerg og Grøndal, Airmaster, Schneider Electrics, Green Building Council, Danmarks Lærerforening, Ballerup Kommune og Gate 21. 


Læs mere her


Kilde: Bascon