Holeby Sukkerfabrik, Lolland. Foto: Presse

Kommuner bør satse på kulturmiljøer med bygningsarv

Nu bliver det nemmere for kommunerne at finde kulturmiljøer med bygningsarv af høj kvalitet og med mulighed for positiv udvikling af området. Arkitektskolen Aarhus har i samarbejde med 22 kommuner udviklet en metode, som bl.a. kan benyttes, når kommuneplanen skal revideres. Projektet er støttet af Realdania.

Kommunerne har pligt til at udpege kulturmiljøer. Men hvad de stiller op med dem, er en anden sag.

 

Står det til Arkitektskolen Aarhus bør kommunerne have mere end blot et godt øje til kulturmiljøerne, fordi de har muligheder for at skabe positiv udvikling. Derfor har skolen udarbejdet et værktøj til screening af kulturmiljøer (SAK), som kan bruges i det kommunale strategiske arbejde.

 

– Det handler ikke blot om at bevare den byggede kulturarv, men i lige så høj grad om at aktivere og aktualisere de kulturhistoriske fortællinger, så de kan være med til at styrke lokale erhverv, tiltrække turister og tilflyttere, siger projektansvarlig, professor og arkitekt Mogens A. Morgen fra Arkitektskolen Aarhus.

 

Screenet for værdi og muligheder

Arkitektskolen Aarhus har screenet omkring 900 kulturmiljøer i 22 kommuner, der alle er placeret i landets yderområder. Metoden er udviklet i samarbejde med kommunerne og de lokale museer.

 

Kulturmiljøerne vurderes på en skala fra 1-5 i forhold til, hvor værdifulde de er kulturhistorisk og arkitektonisk, og hvordan de indgår i den lokale sammenhæng. På samme måde vurderes kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme turisme, bosætning, erhvervsudvikling og kulturoplevelser.

 

På den baggrund er der udvalgt fem særligt værdifulde kulturmiljøer i hver af de 22 kommuner.

 

Cold Hawaii og en sukkerfabrik

Blandt de udvalgte kulturmiljøer er f.eks. den markante kystskrænt Lien i Jammerbugt Kommune, der siden 1920’erne har været et yndet fritidsområde med forskelligartet sommerhusbebyggelse fra flere perioder.

 

Klitmøller i Thisted Kommune, som er fortællingen om et gammelt fiskerleje, der nu tiltrækker surfere fra hele verden og har fået betegnelsen Cold Hawaii, er også udvalgt.

 

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det Lyø By med gadekær, kirke, krogede gader og bindingsværkshuse, og i Lolland Kommune er det Holeby Sukkerfabrik og haveby fra 1870’erne samt Nakskov Skibsværft fra 1916, der fortæller om områdets historie og identitet.

 

Skaber historisk identitet

Projektet er støttet af foreningen Realdania, fordi udvikling af kulturmiljøerne er en del af foreningens mission om at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø:

 

– Kulturmiljøerne er med til at skabe historisk bevidsthed og identitet, og de rummer mange muligheder for positiv udvikling, når man både sikrer dem og udvikler dem med nye aktiviteter. Vi vil gerne medvirke til, at kommunerne får mulighed for at prioritere kvaliteten og udviklingspotentialerne i vores bygningsarv. Nu får de et godt grundlag for at kunne målrette deres planlægning og koncentrere deres indsats, siger Eske Møller, projektleder og arkitekt i Realdania.

 

Kilde: Arkitektskolen Aarhus