Foto: Arkiv, Molio

Konkurrenceankenævnet har hjemvist afgørelse om TOR-anvisningerne

Konkurrenceankenævnet har hjemvist en sag til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Sagen handler om, hvorvidt Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) ulovligt har holdt konkurrenter ude af markedet gennem blandt andet branchestandarden ”TOR-anvisningerne”.

Konkurrenceankenævnet har hjemvist sagen om, hvorvidt Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapproducenters Brancheforening og Tagpapbranchens oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå en konkurrencebegrænsende aftale.

 

Sagen blev oprindeligt afgjort af Konkurrencerådet i maj 2017. Herefter ankede Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapproducenters Brancheforening og Tagpapbranchens oplysningsråd (TOR) Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Det er denne ankesag, Konkurrenceankenævnet nu har afsagt kendelse i.

 

Ikke tilstrækkelig analyse

Konkurrenceankenævnet skriver blandt andet i sin kendelse:

 

”Konkurrenceankenævnet finder på denne baggrund, at Konkurrencerådets analyse af den økonomiske og retlige sammenhæng, der er begrænset til, hvad rådet anser for strengt nødvendigt for at fastslå, at der er tale om en aftale med et konkurrencebegrænsende formål, ikke er tilstrækkelig. Konkurrencerådet har således ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at der foreligger en ”til formål”-overtrædelse.”

 

Sagen skal nu til fornyet behandling og afgørelse ved Konkurrencerådet. 

 

– Konkurrenceankenævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling og afgørelse i Konkurrencerådet. Vi vil nu nærlæse kendelsen og overveje, om vi vil tage sagen op igen eller lukke den, udtaler vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller.

 

Læs hele afgørelsen her

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen