Mere bredde i Molios bestyrelse

Mick Schou Rasmussen er direktør for VELUX Danmark og fra august 2017 også en del af Molios bestyrelse. Her fortæller han om, hvad han har med sig i bagagen fra VELUX og hvad han synes, han kan bidrage med i Molios bestyrelse.

Mick Schou Rasmussen har gennem sin 14-årige karriere i VELUX Gruppen arbejdet med ledelse, salg, marketing og strategi – både internationalt og i Danmark. Mick har et godt forhåndskendskab til Molio med mange samarbejdsflader:


Mick Schou Rasmussen
Foto: Molio


- Det virkede helt naturligt at sige ja til en post i Molios bestyrelse. VELUX har gennem årene haft en del samarbejdsflader både med HUSET Middelfart og byggeudstillingen og med Molio Kurser. Jeg har også i VELUX-regi arbejdet intensivt med BIM og digitalisering og har i den sammenhæng haft et godt samarbejde med det tidligere bips/Cuneco. Alt i alt giver det en god forståelse for Molios rødder og et godt udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet.

 

Erfaring fra VELUX kan bruges i Molio 

- Udover de mange åbenlyse forskelle, så har VELUX og Molio også en del til fælles. Molio er, som VELUX, en spændende og kompleks virksomhed, der drives efter gode, sunde og langsigtede principper. I begge virksomheder arbejdes der intensivt med digitalisering og med at få implementereret og forfinet de teknologier i vores produkter, værktøjer og processer, der giver mening. Molio har derudover værktøjer og produkter til alle byggeriets faser. I VELUX samarbejder vi også med mange forskellige aktører og har interaktioner med både den projekterende del og den udførende del af branchen. Dette brede kendskab til byggeriet og til parternes forskellige behov og forventninger er en god ballast at have med sig i bestyrelsesarbejdet.


Læring begge veje

- For mig personligt er det spændende og lærerigt at være med i Molios bestyrelse. Jeg indtrådte i august 2017 og har derfor allerede været med til flere bestyrelsesmøder. Her drøfter vi jo bl.a. udviklingen og alle de forandringer, som vi alle skal forholde os til. Der er allerede sket meget i den korte tid, jeg har været med i bestyrelsen. Jeg har bl.a. været så heldig at være med til at lægge sidste hånd på strategien for Molio de kommende år. Netop arbejdet med strategi og med den efterfølgende implementering, er et at mine store erfarings- og interesseområder, så det er jeg glad for at være en del af.   

 

Bestyrelsen har fået mere bredde 

- Med Micks indtræden i bestyrelsen afspejler bestyrelsens sammensætning nu i endnu højere grad Molios ambitioner om bredde og forankring i alle byggeriets faser. Micks store ledelseserfaring og hans erfaring med at udarbejde strategier, der kan implementeres, har vi allerede nydt godt af. Jeg glæder mig meget til at fortsætte samarbejdet med Mick, siger Jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Molio. 


Mød hele Molios bestyrelse her


Kilde: Molio