Foto: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Nedrivning af 150 meter høj skorsten til genbrug

Her midt i februar starter nedbrydningen af Amagerværkets kæmpe skorsten. De 5.000 ton beton skal bruges til Sydhavns nye genbrugscenter.

Gammel beton plejer kun at blive brugt til opfyld i vejbaner, men potentielt kan man opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne ved også at genanvende betonen til nyt byggeri. Der er dog ret begrænsede erfaringer med, hvordan genanvendt beton reagerer i et såkaldt ”aggressivt miljø”, hvor det er direkte udsat for vind og vejr. Det vil Københavns Kommune nu afprøve sammen med ARC, når HOFORs gamle skorsten på Amagerværket skal nedbrydes og genanvendes til opførelsen af Sydhavns nye genbrugscenter.

 

Betonen skal bruges til støjafskærmning

Genbrugsbetonen skal bruges til en ringmur omkring centeret, så der dannes en støjafskærmning til naboer og det fredede område Tippen, der grænser op til centeret. I februar påbegyndes nedbrydningen af HOFORs 150 meter høje skorsten på Amagerværket, der indeholder 5.000 ton beton. Nedbrydningen forventes færdig i maj, hvorefter den nedbrudte beton vil blive kørt til Sydhavn, og arbejdet med opbygningen af genbrugscenteret kan begynde:


- Vi kommer til at høste nogle vigtige erfaringer med dette projekt, hvor vi genanvender betonen på en måde, hvor ressourcerne fra materialet kommer ud i cirkulation igen. Forsøget kan forhåbentlig også være med til at rykke branchen, så man fremover vil genbruge mere byggemateriale direkte fra bygning til bygning, siger enhedschef Merete Kristoffersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

 

Genbrugscenter med multihus og undervisningsfaciliteter

Det nye genbrugscenter er mere end blot en genbrugsstation, og det helt særlige er, at der vil være langt større fokus på den direkte genbrug af materialer end på genanvendelse, hvor man smider affald i containere, hvorefter materialerne bliver nedbrudt. Københavns Kommune opretter derfor på genbrugscenteret et multihus med materialelager, iværksætterværksteder og andre faciliteter til udvikling af direkte genbrug, så effekter og materialer i højere grad kan bevare deres værdi.


Skorstenen er renset og klar til nedrivning

Sydhavns Genbrugscenter er som ny central for genanvendelse af ressourcer helt oplagt som det sted, hvor forsøget med at genanvende beton kunne gennemføres. Siden december har HOFOR været i gang med at afrense malingen af den enorme skorsten på Refshaleøen, så den er klar til nedrivning. For at spare på transporten gennem byen bliver al betonen knust hos HOFOR, før den køres til Sydhavn, og opbygningen af genbrugscenteret starter.

Fakta:

  • HOFOR står for nedrivningen og knusning af de 5000 ton beton fra skorstenen, og ARC er bygherre på genbrugscenteret.
  • Projektet koster 68,8 mio. kr. hvoraf halvdelen finansieres af ARC og halvdelen af Københavns Kommune via Ressource- og Affaldsplan 2018.
  • Genbrugscenteret skal drives af både ARC og Københavns Kommune, hvor ARC står for driften af genbrugspladsen og besøgstjenesten, og Københavns Kommune står for driften af Multihuset med værksteder og andre faciliteter til udvikling af mere direkte genbrug.
  • 3800 ton beton fra skorstenen skal indgå som supplement i den nye beton i genbrugscenteret. Den resterende del af skorstenen med betonstykker på 0-4 mm vil blive brugt som belægningsopbygning af stier og veje ved centeret.
  • Tidligere har det kun været muligt at erstatte 20 % af stenmaterialerne i nybyggeri med genbrugsbeton. I det nye genbrugscenter vil genbrugsbetonen udgøre 100 % af stenmaterialerne.
  • Det er første gang i nyere tid, der bygges i denne størrelsesorden i Danmark af gammel beton, og der er som nævnt begrænset erfaring med genanvendelsen til nybyggeri. Kendte eksempler er gangene under Bispebjerg Hospital, der blev bygget i genbrugsbeton i 1909. Herudover blev der i 1990’erne opført et hus i genbrugsbeton i Odense samt et hus i Korsgade i København.

 

Læs mere her


Kilde: Københavns Kommune