Foto: Klimadan A/S

Nu falder prisen pr. installeret kW på store varmepumper

Nyhed fra HFB: Ny lovgivning sidestiller nu HFO kølemidlet med naturlige kølemidler. Kølemidlet har mange fordele bruges i større energiløsninger.

 

Danmark har gennem en årrække været foregangsland på mange felter inden for både energiområdet og det miljøpolitiske område og dette specielt i en tid hvor kølemidler var forurenende. Dette har bl.a. resulteret i, at Danmark har nogle specielle begrænsninger på fyldningsmængder på maksimum 10 kg i kølekredse i bl.a. varmepumper.


Udviklingen af bedre kølemidler, kaldet HFO, har nu givet varmepumpe producenter adgang til syntetiske kølemidler med en GWP værdi (Global Warming Potential) på omkring 0. 


Ændring af lovgivning

Fra 1. juli 2017 er der sket en ændring i lovgivningen, så der nu ikke længere skal søges dispensation til anlæg med syntetiske kølemidler med GWP under 5 med en fyldning over 10 kg.


Det er godt nyt for mange erhvervs- og industrivirksomheder samt forsyningssektoren, som nu får mulighed for varme- og køleløsninger med et alternativt kølemiddel i forhold til de kendte naturlige kølemidler, som fx ammoniak, CO2 eller propan.

 

Læs mere her

Kilde: Klimadan A/S