Foto: Leif Tuxen

Nu kan regnen komme an

Når et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter i dag indvies, er det ikke kun en masse regnvandsbassiner og vandtekniske løsninger, der står færdige. Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en hel bydel kan blive mere attraktiv og bedre at bo i, hvis man klimatilpasser på den rigtige måde.

I 2007 gik Usserød Å over sine bredder. I 2010 skete det igen. Regnmasserne skabte massive oversvømmelser, og borgeres hjem og kældre fik skader. Det fik Fredensborg Kommune til at etablere et unikt partnerskab med almene boligorganisationer, forsyningen og fonde, der satte sig for både at beskytte bydelen mod oversvømmelser og skabe nye attraktive udearealer.

 

Et spydspidsprojekt for kommunernes klimatilpasning

Klimatilpasning Kokkedal har fra begyndelsen været tænkt stort. Med et budget på hele 145 mio. kr. og 35 anlægsprojekter, er projektet et af de allerstørste og mest komplekse klimatilpasningsprojekter, der er realiseret i Danmark.

 

Projektet har dermed også været et spydspidsprojekt, som har givet andre kommuner rundt om i landet mod på og inspiration til at gå i gang med deres egne klimatilpasningsprojekter.

 


Foto: Leif Tuxen

 

– Kokkedal er som en forvandlet bydel, takket være en gennemtænkt helhedsplan og et stærkt samarbejde med kommunen i spidsen. Det er et flot eksempel på, at klimatilpasning og byudvikling kan være to sider af samme sag. Her er nødvendig regnvandshåndtering også løftestang for en bydel, der nu hænger bedre sammen - med nye sjove, aktive og smukke byrum. Populært sagt, er det et projekt, der skaber livskvalitet to gange – det skaber tryghed for oversvømmelser og nyt byliv med bedre plads til samvær og fællesskab for alle i området, siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

 

Bedre byrum

Ud over at skabe plads til den øgede mængde regnvand, har projektet forbedret byrumskvaliteten markant. Blandt de mange nye byrum er bl.a. Den Marokkanske Have, Vandhaven, Isflagehaven og Naturhængslet, som er en smuk bred trætrappe, der forbinder boligområderne og den nærved liggende ådal.

 

Derudover er der etableret en ny plads, Bølgepladsen, der ikke alene opsamler regnvand, men som også fungerer til sport som basketball, skateboard og parkour.

 

– Med det her store projekt skaber vi en række helt unikke møde- og aktivitetssteder, der vil være med til at binde bydelens kvarterer sammen og skabe fællesskaber på tværs af områderne. Ikke mindst giver vi de unge nogle flere og bedre muligheder. Vi tror på, at projektet er med til at skabe et trygt nærmiljø, hvor der er plads og rum, og hvor det samtidig er rart at komme hjem, siger Steffen Morild, formand for boligforeningen 3B, som er en del af partnerskabet bag projektet.

 


Foto: Leif Tuxen

 

Et bredt samarbejde på tværs

Bag Klimatilpasning Kokkedal står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Bolig­kontoret Danmark samt Boligforeningen 3B. Projektet er derudover støttet økonomisk og udviklet i tæt samarbejde med Lokale og An­lægsfonden, Landsbyggefonden, Fredensborg Forsyning A/S og Statens Kunstfond.

 

Et projekt som Klimatilpasning Kokkedal kan kun lykkes, hvis mange faggrupper og bygherrer arbejder tæt og godt sammen. Derfor er der med færdiggørelsen af projektet også grund til at fejre, hvordan partnerskaber på tværs af kommune, fonde, virksomheder og organisationer kan skabe unikke resultater.

 

Læs mere om projektet her.

 

Kilde: Realdania