Foto: DTU

Ny analyse fra DTU: Import af affald er dårligt for klimaet

Importeret affald til forbrænding er en god forretning for de danske kraftvarmeværker, men en ny analyse fra DTU peger på, at kraftvarmeværkerne på længere sigt udelukkende bør dimensioneres til de danske affaldsmængder.

Sådan lyder fra professor Marie Münster på DTU Management Engineering. Sammen med ph.d.-studerende Amalia Pizarro-Alonso og i tæt samarbejde med postdoc Ciprian Cimpan fra SDU, har de netop afsluttet en omfattende analyse hvori de har set på, om det fortsat vil kunne betale sig importere affald.

 

- Vi har undersøgt flere tusind scenarier og livcyklusanalyser med flere variable som fx alternativ affaldsbehandling, transport, affaldskvalitet og forskellige energisystemer. Og konklusionen er, at man på længere sigt af hensyn til klimaet ikke bør importere affald til afbrænding i Danmark, selv om det fortsat vil være økonomisk rentabelt, fastslår Marie Münster.

 

Import af affald en fordel klimaet i dag

Professoren forklarer, at det lige nu giver mening at importere affald fra udlandet. Det giver nemlig billigere fjernvarme, da de store kraftvarmeværkers kapacitet derved bliver udnyttet fuldt ud. Som det er i dag, har man flere steder i landet ligefrem problemer med at skaffe affald nok fra danskerne til at nå fuld kapacitet.

 

- I øjeblikket er det også en fordel for klimaet, da mange store værker ellers ville fyre med fossile brændsler for at dække energibehovet. Desuden behandler de lande, som vi importerer fra, overvejende affaldet på en måde, som er mindre klimavenlig, forklarer Marie Münster.

 

Vi skal satse på mindre værker i fremtiden

Ifølge analysen kommer der dog et tidspunkt om cirka 10 år, hvor det ikke længere er fordelagtigt for klimaet at importere affald til energikonvertering, fordi energikilderne bliver bedre og mere rene. Det kan fx være, hvis affaldet ellers ville blive smidt på en gammeldags losseplads, hvor det ligger og sender gasser ud, eller hvis det bliver brændt af til ren elproduktion, og det fortrænger renere energikilder.

 

- Mængden af affald hænger historisk set tæt sammen med den økonomiske udvikling, og hvis vi ser på Finansministeriets fremskrivninger, vil der efter udsortering til genanvendelse være samme mængder til afbrænding i 2035, som der er i 2014, forklarer Marie Münster.

 

Analysen bekræfter antagelser

Resultaterne af analysen kommer ikke bag på direktøren for Amager Ressourcecenter, Jacob H. Simonsen. Han er tidligere været direktør for Dansk Affaldsforening og har derfor længe fulgt udviklingen i branchen. Men om der kun vil gå 10 år, før det klimamæssigt ikke kan svare sig, kan han godt tvivle lidt på.

 

Han peger også på, at udviklingen af CCS-teknologien (Carbon Capture and Storage), hvor man opfanger den CO2, der dannes ved kulforbrænding - og fra andre fossile brændsler - og derefter lagrer den i undergrunden, kan få indflydelse på klimaregnskabet i forhold til afbrænding og import af affald.

 

- Mange af de nuværende anlæg er gamle, og når der skal bygges nye, skal vi selvfølgelig forholde os til de nationale affaldsmængder og ikke bygge til stor overkapacitet. Samtidig skal vi også finde ud af at fordele affaldet, så alle kommuner nemt kan komme af med det på rimelige vilkår, slutter Jacob H. Simonsen.

Kilde: DTU