Foto: Hampus Berndtson

Ny laboratorie- og logistikbygning indviet på Bispebjerg Hospital

Mikkelsen Arkitekter står bag den nye Laboratorie- og logistikbygning, der blev indviet denne uge. Bygningen er det første vigtige skridt i realiseringen af en omfattende udbygningsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og vil i fremtiden spille en central rolle for hospital og psykiatri på Bispebjerg.

Bygningens 9.500 m² huser fælles forskningsfaciliteter og er hjemsted for Klinisk Biokemisk Afdeling, der årligt leverer omtrent ni mio. blodprøvesvar til hospitalet og til de praktiserende læger.

 

Med den nye Laboratorie- og Logistikbygning samles forskningsaktiviteter, der før har været spredt ud på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og dermed understøttes interaktion på tværs af faggrupper.

 

– Den brede trappe, der snor sig op igennem bygningens midte, er bygningens rygrad – og fungerer som et socialt bevægelsesrum, der skaber sammenhæng og overblik.  Bygningens centrale trapperum skaber interaktion og er en livgivende akse, der med et generøst dagslysindtag giver adgang til de enkelte forskningsenheder og tilbyder samtidig lommer for ophold og uformelle møder, siger arkitekt og direktør Stig Mikkelsen.

 

Nye og fredede bygninger i samspil

Den nye Laboratorie - og Logistikbygning indgår i tæt sammenspil med Martin Nyrups fredede bygninger fra 1913 og med en forenklet og præcis geometri udvises respekt for stedets særlige kvaliteter.

 

Bygningen fremstår med åbne, aktive facader, der giver et indblik i laboratorie- og logistikfunktionerne. Facaderne er udformet med bevægelige lysfiltrerende skodder, hvor relief og skiftende transparens skaber en varieret oplevelse alt efter tid på døgnet og året.

 

Metalfacaden og dens præcision i detaljen, harmonerer med detaljerigdommen i de fredede bygninger, og er udført i mørk, anodiseret og bejdset aluminium, der spiller sammen med den røde tegl i det eksisterende hospital.

 


Foto: Hampus Berndtson

 

Brugervenlige skodder

Dagslys og arbejdsmiljø er i fokus – bevægelige udvendig skodder kan styres individuelt og giver den enkelte forsker mulighed let at skabe sit eget dagslys-miljø tilpasset de forskellige arbejdsmæssige situationer.

 

En central styring af de bevægelige skodder giver ligeledes mulighed for at ”lukke” bygningen, når den ikke er i brug og derved undgå unødige omkostninger til opvarmning eller køling. Samtidig fremstår bygningen dynamisk, idet den tilpasser sig indre brugsmæssige behov og klimaets skiften over tid.

 

Den nye Laboratorie- og Logistikbygning er udført af Mikkelsen Arkitekter i samarbejde med EYP og Niras, og er opført af Per Aarsleff.

 


Foto: Hampus Berndtson

 

Kilde: Mikkelsen Arkitekter