Visualiseringer: Rubow Arkitekter

Ny, smart og billig storbybolig på vej til København

AAB, Lejerbo og fsb er klar til at bygge småt, smart og billigt i hovedstaden med et nyt boligkoncept, Almene Storbyboliger – Småt og Smart, der er godkendt af Københavns Kommune. Konceptet kan bidrage til flere billige boliger i København.

Kompakte og funktionelle boliger, der sparer på kvadratmeterne, men som samtidig kan indrettes fleksibelt og med plads til fællesskab. Boliger, der er til at betale for københavnere med almindelige indkomster. Boliger, der nemt kan indpasses i byen. Det nye boligkoncept Almene Storbyboliger – Småt og Smart, der er udviklet af tre markante boligorganisationer i hovedstaden AAB, Lejerbo og fsb. 


Konceptet har nu som det første koncept/partnerskab fået den endelige godkendelse af Københavns Kommune. 


Boliger til en overkommelig pris

Kommunen har dermed slået partnerskabet fast, og konceptet, der imødekommer behovet for en bolig i storbyen til en overkommelig pris for københavnere i alle aldre, kan nu sættes i gang. Processen med tidlig inddragelse af totalentreprenør er i gang, og til efteråret kendes navnet på den totalentreprenør, der skal være med til at ’oversætte’ konceptet og gennemføre de konkrete boligprojekter.


Allerede i efteråret 2015 blev de tre boligorganisationers koncept udvalgt. Efter en udviklingsproces og tilpasning i samarbejde med kommunen, er det nu klar til realisering. 

 


Et bidrag til flere billige boliger i København 

Københavns Kommune har en målsætning om at etablere omkring 8.000 almene boliger frem mod 2025. AAB, Lejerbo og fsb bakker op om denne målsætning og forventer at kunne bygge ca. 600 boliger ud fra Småt og Smart-konceptet. Boliger der kan betales af boligsøgende med almindelige indkomster. I den forbindelse er det et godt afsæt, at der for nyligt var enighed på Christiansborg om at bevare planlovens regler om, at op til 25 pct. af boligerne i nye lokalplaner kan være almene boliger.

 

Boliger med Smartzone

Småt og Smart-konceptet er fleksibelt. Boligerne er bygget op om en smartzone, der samler bad, garderobe, entre og køkken langs boligens mørke side. Det skærer gangarealet væk. Boligerne bliver dermed mindre og derfor billigere i husleje.


Konceptet bag den nye storbybolig er tænkt som et modulsystem, så den enkelte bolig kan indrettes fleksibelt efter beboerens behov. En familie har fx andre behov i deres bolig end en enlig ældre, to unge studerende eller den enlige far med weekend-børn. Konceptet er ligeledes udviklet med den vision, at fremtidens ”storbyliv” stiller nye krav til boligen og at beboerne bruger mere tid i byens rum.


Kan tilpasses lokalt 

Boligerne kan indpasses bredt i København og kan både indgå i byudviklingsområder eller udnytte restarealer i den tætte by. Konstruktionsprincippet og facadesystemet er fleksibelt, så byggeriet af de nye storbyboliger arkitektonisk kan tilpasses de konkrete lokalplaner.

 

Læs mere her


Kilde: fsb