Foto: Erhvervsstyrelsen / Colourbox

Ny vejledning i planlægning for forebyggelse af bl.a. oversvømmelse

Nyhed fra Byggedata: Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion er klar til brug. Planlovsændringen bag vejledningen skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion.

Erhvervsstyrelsen har, i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, DMI og i dialog med Kommunernes Landsforening, udarbejdet en vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.

 

Vejledningen ligger nu klar i sin første version og allerede til næste år vil vejledningen blive opdateret med nye eksempler og nyt data.

 

De nye regler, der vejledes om, gælder for hele kommunen – både by og landområder. Reglerne stiller bl.a. krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der skal planlægges ift. nye byområder eller fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg, der er truet af oversvømmelse eller erosion eller ændret arealanvendelse.

 

Se hele rapporten her.

 

Kilde: Byggedata / Erhvervsstyrelsen