Ny vejledning: Store træspær – behov for afstivning

Nyhed fra Byggedata: Med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, har Træinformation udarbejdet en vejledning, der stiller skarpt på afstivningen af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld. Vejledningen kan anvendes ved vurdering af eksisterende tagkonstruktioner såvel som ved planlægning af nye bygninger.

Mange tagkonstruktioner er udført med gitterspær af træ. De skal, ligesom andre slanke konstruktioner, afstives på tværs for at opnå den nødvendige bæreevne. Tværafstivning bliver særlig vigtig, når gitterspær anvendes på bygninger med stor bredde.

 

I de senere år har været en del tilfælde, hvor tage på brede bygninger med træspær er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende afstivning. En medvirkende årsag til de mange svigt er, at ansvarsforholdene for projekteringen ikke har været klare. 

 

Det er blandt andet dette, der er baggrund for den nye vejledning Store træspær – behov for afstivning.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lagt vejledningen ind i den eksisterende vejledning om BR18, kapitel 15 om konstruktioner, se Bygningsreglementets hjemmeside.

 

Vejledningen henvender sig både til bygherrer og projekterende, der ønsker at opføre brede bygninger med træspær og til ejere af og driftsansvarlige for eksisterende bygninger.

 

Vejledningen er udarbejdet af Træinformation med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Hent vejledningen her

 

Kilde: Byggedata / Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Træinformation

 

Læs mere om Byggedata her