Visualisering: ADEPT

Nye boliger til studerende og forskere i Aarhus

Boligkontoret Århus bygger 131 energirigtige boliger med en markant arkitektur på den såkaldte ”Hambrogrund” på Katrinebjerg. Det særlige ved det nye studiehus er, at almindelige ungdomsboliger blandes med familieboliger til Ph.d.-studerende og postdocs.

Det nye studiehus på Katrinebjerg skal favne de forskellige studerende i trygge og inkluderende former for fællesskab. Både de private og fælles rammer skal danne de bedst mulige livsbetingelser for både beboere og miljø - i et langsigtet og balanceret perspektiv.

 

Åbenhed og fællesskaber

Studiehuset skabes af fire boligklynger, der danner en sammenhængende to-fløjet bebyggelse langs grundens nord- og østside. Arkitektonisk og kompositorisk omsluttes det store studiehus af en tung teglspånsbeklædt facade.

 

I den store skala åbner bebyggelsen sig op mod syd med et grønt og delvist afskærmet gårdmiljø, der med sine mødesteder og samlingspunkter ansporer og inspirerer til fællesskaber på tværs af nationaliteter og fagligheder. Den centrale pavillon med fælles udekøkken og muligheder for fællesspisning udgør et markant samlingspunkt i det solrige gårdrum.

 

En række grønne fællesområder bindes sammen af et stisystem og er udformet med forskellige grader af privathed, der giver mulighed for at samles i forskellige skalaer af fællesskab.

 

Bæredygtigt byggeri

Det nye studiehus kommer til at sætte højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Og målet er, at byggeriet opnår en DGNB guldcertificering samtidig med, at der indarbejdes innovative løsninger, der bygger på genanvendelighed og alternativ energiproduktion.

 

Stand-still perioden kører frem til den 16. oktober, hvorefter Boligkontoret Århus forventer at indgå aftale med det vindende konkurrenceteam fra Dansk Boligbyg A/S.

 

Byggeriet forventes at gå i gang til foråret 2018, og boligerne skal efter planen være klar til indflytning i starten af 2020.

 

Kilde: Boligkontoret Århus