Foto: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Nye muligheder for brandtest af plast

Nyhed fra HFB: Der stilles krav til plastmaterialers brandbarhed - også ved mindre dele, som plastik på fx kørestole og dialyseudstyr, i elektronik og i tog - og dermed til de metoder og standarder, man tester efter. Med en ny prøvestand kan DBI nu teste mindre elementer efter bl.a. UL 94-standarden.

Plast findes overalt i vores samfund. Ikke kun som store plastikelementer, men også i form af alverdens smådele som del af større konstruktioner. Men hvad hjælper det, at alle øvrige dele af fx en kørestol er produceret af ikke-brandbart materiale, hvis stolen samtidig er udstyret med smådele af ekstremt brandbart plastikmateriale?

 

For at øge sikkerhedsniveauet for en lang række produkter har DBI’s brandlaboratorium netop taget en ny prøvestand i brug, som kan teste brandrisikoen i små elementer af plastik, gummi, tekstil og andet brandbart materiale.

 

– Vi tester f.eks. mindre enheder til elektronik, såsom skærme, opladere og computere. Og også i medicinalindustrien er der behov for tests. Derudover samarbejder vi med flere leverandører til togindustrien, når komponenter som knapper, lister, håndtag og andre smådele til tog skal testes, siger Lina Ivar Andersen, der er produktansvarlig på materialelaboratoriet hos DBI.

 

Alt kan testes

Ifølge Lina Ivar Andersen er det kun fantasien – og komponentstørrelsen – der sætter grænser for, hvilke komponenters brandbarhed der kan testes i DBI’s nye prøvestand. Og det giver nye muligheder i forhold til industrier, hvor mennesker kan være særligt udsatte – enten pga. manglende mobilitet som i sundhedssektoren eller pga. begrænsede flugtmuligheder som i transportsektoren.

 

– Med den nye prøvestand kan vi nu påtage os en række opgaver, så danske komponentleverandører ikke behøver at søge mod udlandet for at finde et uafhængigt testlaboratorium, siger Lina Ivar Andersen og tilføjer, at DBI’s laboratorium er den eneste uafhængige facilitet i Danmark.

 

Selve prøvestanden består at et skab med bunsenbrændere, der kan tilpasses de forskellige standarders krav. Alle brandtests kan gennemføres efter UL94-standarden, som er en amerikansk standard, der bl.a. bruges til at teste mindre enheder af plastik.

 

UL94 sidestilles i dag med en række andre standarder, og Lina Ivar Andersen slår fast, at prøvestanden naturligvis kan teste op til standarder i både ISO- og IEC-serierne.

 

Læs mere her

 

Kilde: HFB / DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

 

Vær sikker på brandsikring

Beskæftiger du dig med brandsikring af byggeri, er der en række love og regler, som det er nødvendigt for dig at kende og have adgang til. Alle disse og meget mere har Molio Byggedata i samarbejde med DBI udvalgt og struktureret for dig i modulet Molio Branddata.

Læs mere her

 

... eller tag på et to-dages kursus om Brand

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvordan en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og hvordan sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

Læs mere her