Omfattende ændringer i vente når nyt bygningsreglement træder i kraft

Når BR18, fra 1. januar 2018 bliver gældende, medfører det en del strukturelle ændringer i forhold til det nuværende bygningsreglement. Ifølge ingeniør hos NIRAS, Claus Rudbeck står vi foran en de største ændringer af Bygningsreglementet i nyere tid.

Det nye bygningsreglement, BR18, samt den nye Certificeringsordning, træder i kraft ved årsskiftet. Med indførelsen af BR18 følger en lang række omfattende ændringer, som kommer til at have indvirkning på store dele af byggebranchen.

Når BR18 fra 1. januar 2018 bliver gældende, vil det medføre en del strukturelle ændringer i forhold til det nuværende bygningsreglement, BR15. Ifølge ingeniør hos NIRAS, Claus Rudbeck står vi foran en de største ændringer af Bygningsreglementet i nyere tid.


Hvad går de strukturelle ændringer ud på?

Formålet med de strukturelle ændringer er, at det skal være lettere for brugerne at se, hvilke krav der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad hensigten med de enkelte bestemmelser er. Fx udgår de tekniske kapitler og fremover vil der i stedet være individuelle vejledninger for specifikke emner. Her beskrives standardløsninger, som overholder reglerne og det gøres tydeligt, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst:

- Med BR 18 får vi en ensretning af regler i forhold til den øvrige lovgivning, som vil betyde et forbedret overblik. Udarbejdelse af særskilte vejledninger, for specifikke emner, giver mulighed for en uddybende beskrivelse af vigtige forhold i Bygningsreglementet, forklarer Claus Rudbeck.


Han fremhæver desuden, at BR18 giver os vigtige præciseringer i forhold til dokumentation af såvel dagslysforhold i bygninger, som tilstrækkeligt udsyn til omgivelser:

- Før kunne man udstyre bygninger med solafskærmning for at holde varm solstråling ude. Men dette gjorde, at solafskærmningen altid var trukket for, så brugere af bygningen ikke kunne kigge ud på omgivelser, som der ellers er krav om i Bygningsreglementet.

 

Forretningsmuligheder i den nye certificeringsordning

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet træder også i kraft 1. januar 2018. Den danner bl.a. grundlag for at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne. Målet er at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse. Dette kan åbne op for nye muligheder - hvis man vel og mærke forstår de nye regelsæt:


- Med BR18 fjernes teknisk byggesagsbehandling (konstruktioner og brand) fra den kommunale sagsbehandling. Disse emner lægges over til certificerede personer (rådgivende ingeniører mv.). Dette giver nye forretningsmuligheder for dem, der forstår reglerne, påpeger Claus Rudbeck.


Fakta: BR18 og certificeringsbekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.

Der vil for BR18 være en overgangsperiode løbende til 30. juni 2018, hvor det vil være muligt at anvende de hidtidige bestemmelser.


Samtidig vil det pr 1. januar 2018 og to år frem også være muligt at vælge mellem enten den nye model med en certificeret statiker og brandrådgiver eller en teknisk byggesagsbehandling, hvor konstruktions- og brandforhold behandles af kommunalbestyrelsen.


Molios kurser om BR18 og certificeringsordningen

Molio afholder to forskellige kurser om BR18:

BR18 og certificeringsordningen – overblik i praksis” som fokuserer på de vigtigste ændringer og hvad de betyder i praksis. Her underviser bl.a. Claus Rudbeck.


Brandforhold i BR18 og Certificeringsordningen” som udelukkende fokuserer på alt det nye i BR18 og Certificeringsordningen relateret til brandforhold.

 

Kilde: Molio