Foto: Dreamstime / Molio

Overraskende stigning i sort arbejde

Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed er det sorte arbejdes andel af BNP steget fra 1,7 procent i 2016 til 2,2 procent i 2017. Når der er så meget gang i hjulene på det ”hvide” arbejdsmarked, er det ifølge Dansk Byggeri overraskende, at også det sorte arbejde stiger. Men både ventetid på en håndværker og en snæver BoligJobordning kan friste boligejere til at efterspørge sort arbejde.

– Efter mange år hvor efterspørgslen på sort arbejde har været faldende, er det både ærgerligt og overraskende, at vi nu ser en stigning. Det undergraver ikke kun statens finanser, men er også konkurrenceforvridende over for det store flertal af virksomheder, som arbejder med regning og moms, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

 

Selvom sort arbejde er svært at måle, og Rockwool Fondens tal derfor er behæftet med en vis usikkerhed, er stigningen alligevel markant. Det mener Dansk Byggeri, der ser tre mulige årsager til, at sort arbejde igen vinder frem.

 

– Både små og store håndværkerfirmaer over hele landet havde sidste år travlt med blandt andet at renovere boliger. Og med et presset arbejdsmarked, hvor der er mangel på arbejdskraft og længere ventetid for privatkunderne på en ”hvid” håndværker, er der desværre nogle, der hopper over, hvor gærdet er lavest og køber sorte ydelser i stedet, siger Bo Sandberg.

 

– Samtidig må man stilfærdigt konstatere, at skattemoralen er udfordret af fx skandalen om udbytteskat. Skatteministeriets undersøgelser viser også, at danskerne oplever risikoen for at blive snuppet for sort arbejde som lav. Det er i danskernes øjne blevet næsten risikofrit at købe og udbyde sort arbejde, siger cheføkonomen. 

 

– Endelig har det selvfølgelig også betydning, at håndværkerfradraget er blevet indsnævret og nu udelukkende kan bruges til energirenoveringer. Til og med 2015 kunne fradraget også bruges til ”almindelige” renoveringer af fx køkken og badeværelse. 

 

– Vi har et solidt opsving, og byggevirksomhederne skal nok klare sig, men forbrugerne er ganske prisfølsomme og har brug for en økonomisk gulerod for at flytte forbrug fra sort til hvidt. Derfor er det vigtigt med et håndværker- og servicefradrag, siger Bo Sandberg.

 

Ifølge Dansk Byggeri skal sort arbejde bekæmpes med en kombination af gulerod og pisk.

 

– Forbrugerne skal fortsat have skattemæssig tilskyndelse til at købe hvidt i stedet for sort. Samtidig skal kontrol og lovgivning også håndhæves mere effektivt end i dag, og så skal man forsøge at gå nye veje som fx at nedbringe kontantmængden i samfundet, siger cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

 

Malermestre opfordrer til udvidelse af boligjobordning

I en pressemeddelelse fra Danske Malermestre skriver foreningen:

 

"Det er beklageligt, at en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at det sorte arbejde er begyndt at stige igen. Danske Malermestre er ikke i tvivl om, at stigningen i sort arbejde fra 2016 til 2017 hænger nøje sammen med den begrænsning af boligjobordningen, der skete i 2016. Her gik håndværkerfradraget fra at være en generel ordning til udelukkende at være målrettet grønne og energibesparende foranstaltninger.

 

– Fra Danske Malermestres side var vi de første til at advare mod ændringen af ordningen, fordi den hidtidige ordning klart havde en begrænsende effekt på sort arbejde. For malerfaget betød ordningen, at kundernes ønsker om sort arbejde på det nærmeste forstummede, påpeger direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg."

 

Kilder: Dansk Byggeri og Danske Malermestre