Foto: Wikipedia

Papirøens fremtid skal sikres

NIRAS er med til at bevare og udvikle den populære, men slidte ø. Rådgiverne er i gang både til lands og til vands.

De fleste københavnere kender Papirøen for det populære ’Copenhagen Street Food’, og behovet for at renovere Papirøen - eller Christiansholms Ø som den også hedder - har været kendt i mange år. Nu er NIRAS i fuld gang med arbejdet.

 

Mange eksperter indover

Nedrivningseksperter har kortlagt alle bygninger og undersøgt for forurening, så man kan rive dem forsvarligt ned. Geoteknikere og miljøeksperter har udarbejdet geotekniske og indledende miljøundersøgelser for at have tjek på jordbundsforhold. Og en kortspecialist har 3D-scannet træspær fra de gamle haller, der skal genbruges i de nye haller, da der ikke findes tegninger med udformningen af spærene.

 

- Vi skal have ’pakket øen ind’, så den rent faktisk kan holde til de nye konstruktioner og påvirkninger i byggeperioden, siger projektleder Morten Luther fra NIRAS. Han styrer projektet, der både handler om nedrivning, miljøhåndtering, havnearbejde, byggegrube, forsyninger og infrastruktur.

 

NIRAS arbejder også med at modernisere og trække nye forsyninger ud til øen – både fjernvarme, el, vand og spildevand – helt ud til Trangravsvej, der løber rundt om selve Papirøen.

 

Krævende byggeplads

For at Papirøen overhovedet kan renoveres – og udvikles – kræver det en byggeplads:

 

- Det løser vi ved at fylde op på to sider af øen 10-15 meter ud for øen, så vi får nogle midlertidige arealer, fortsætter Morten Luther, der også rådgiver om, hvordan man kan skabe en byggegrube, et rum så stort som muligt, inde på øen.

 

Derudover projekterer NIRAS træbrygger rundt om øen, 4000 kvadratmeter i varierende højde, der skal give rekreative arealer, hvor man kan spise en is, drikke en kaffe og nyde det renoverede byrum.

 

Læs hele nyheden her.

 

Kilde: NIRAS