Foto: Vejle Spildevand

Prisbelønnet slusebyggeri binder Vejle sammen

Slusen ved omløbsåen er kåret som et af Vejles mest vellykkede byggeprojekter i 2016. Byggeriets primære funktion er at dæmme op for klimaforandringer og oversvømmelser, men en god arkitektonisk løsning gør, at Slusen både binder byen bedre sammen og giver vejlenserne nye muligheder for at bruge deres å.

Med projektet Slusen skeler andre forsyningsvirksomheder nu til Vejle for inspiration.

   

Det var særligt De Fem Søstre, der løb med opmærksomheden, da Vejle Kommune i sidste uge kårede byens seneste arkitektoniske perler, men også Slusen ved omløbsåen - og arkitekterne bag, SLA Arkitekter - fik anerkendelse med hjem.

 

Regulerer vandtilstrømningen fra Grejs Å

Slusen og reguleringsbygværkets primære formål er at regulere vandtilstrømningen fra Grejs Å og afskærme Omløbsåen fra stormflod i Vejle Fjord. Via slusens pumper kan man kunstigt sænke vandstanden i Omløbsåen, som er det mest udsatte område i Vejle - og dermed mindske risikoen for oversvømmelser. Men prisen blev givet af helt andre årsager.

 

Et rekreativt rum i byen

Arkitekterne fik til opgave at designe hele "overbygningen", så der blev skabt nye rekreative muligheder for vejlenserne og bedre sammenhæng i området:

 


- Arkitekterne er lykkedes med en konstruktion, der opfylder flere formål. Dels har de skabt et rekreativt rum og opholdssted, der indbyder til pauser - i læ og med solen i ansigtet. Dels har de med flydebroen givet mulighed for, at man som besøgende kan komme helt ned til vandet. I forhold til hvor mange vandløb, vi har i Vejle, er det faktisk begrænset, hvor mange steder man kan komme helt tæt på vandet. Nu har man her - helt centralt i byen - mulighed for komme ned med sin kano eller kajak og få glæde af vandet, forklarer Kjartan Ravn, der er civilingeniør hos Vejle Spildevand og ansvarlig for Vejle Spildevands del af slusebyggeriet.

 

Èt forløb fra gågaden til DGI-huset

En anden væsentlig opgave for arkitekterne var at skabe sammenhæng i området - og at tænke slusebyggeriet ind i de eksisterende omgivelser og stiforløb:

 

- Det er lykkedes at gøre byggeriet til en afgørende og integreret del af det stiforløb, der er etableret fra gågaden og nu via slusen fortsætter gennem området med De Fem Søstre og helt ned til DGI-byen. Slusen er på den måde en del af et sammenhængende system - udover at den har en funktion i sig selv, fastslår Kjartan Ravn

 

Læs mere her


Kilde: Vejle Spildevand