Foto: Colourbox

Region Sjælland har succes med sociale klausuler

Når Region Sjælland indgår kontrakter med samarbejdspartnere, stilles der krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Med en række store sygehusbyggerier og moderniseringer har Region Sjælland i de senere år indgået kontrakter for milliarder af kroner med entreprenører og rådgivere. Når disse kontrakter indgås, stiller Region Sjælland krav om, at entreprenører og alle underleverandører skal overholde regionens sociale klausuler og arbejdsklausuler.

 

Økonomiske sanktioner

Klausulerne betyder, at der skal oprettes pladser til lærlinge og elever, samt at løn- og ansættelsesforhold skal følge overenskomstmæssige vilkår. Ny evaluering viser, at regionen har succes med klausulerne.

 

- Vi har fået nogle spilleregler, som sikrer, at der skal være lærlinge og elever på byggepladsen i et om-fang, der er typisk for den pågældende branche. Samtidig skal løn- og ansættelsesforhold være i orden. Overholdes det ikke, kan vi som region økonomisk sanktionere entreprenøren og eventuelle underleveran-dører. De situationer har vi heldigvis endnu ikke været i. Vi kan se, at klausulerne virker og overholdes, forklarer Gitte Simoni, formand for Region Sjællands Udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering.

 

Hvis entreprenører og eventuelle underleverandører ikke lever op til kravene kan de pålægges en bod på 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil der er afleveret behørig dokumentation, eller kontrakten kan ophæves som misligholdt.

 

Herudover kan der pålægges en bod på 100.000 kr. pr. manglende årsværk pr. praktikant, hvis det ved kontraktens afslutning konstateres, at der ikke fuldt ud har været beskæftiget det krævede antal årsværk praktikanter.

 

Stikprøvekontrol

Også når det gælder arbejdsklausulerne (krav om overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår), kan Re-gion Sjælland iværksætte skrappe sanktioner, hvis klausulerne ikke overholdes. Regionen kan for eksem-pel foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren for at sikre ansættelsesvilkårene. Der kan også pålægges en bod på op til 0,1 procent af kontraktsummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med klausulen.

 

- I forbindelse med gennemførelsen af byggerierne følges der på byggemøderne op på anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft. Der laves også stikprøvekontrol på overholdelse af arbejdsklausulens bestem-melser i de situationer, hvor der er forhold, som ikke vurderes at overholde klausulernes bestemmelser, siger Gitte Simoni.

 

Kravet om sociale klausuler og arbejdsklausuler gælder foruden bygge- og anlægsprojekter også ved stør-re serviceudbud. Det omfatter en bred vifte af udbud som for eksempel tolkeydelser, vinduespolering, håndværkere, drift af sygehusvaskeri, drift af almen lægepraksis og arealpleje af grønne områder og vin-tervedligehold.

 

Læs hele nyheden her.

 

Kilde: Region Sjælland