Foto: RUM

RUM vinder demenscenter i Ølgod

Varde Kommune ønsker at forbedre forholdene for demensramte borgere og pårørende, og opfører derfor et nyt plejehjem i Ølgod. RUM er udvalgt som totalrådgiver til at tegne og opføre de 32 plejeboliger for svært demensramte.

Det nye demenscenter i Ølgod skal rumme 32 almene plejeboliger og tilhørende servicearealer på godt 3000 kvm. I servicearealet skal der blandt andet etableres personalerum, aktivitetsrum og faciliteter til min. seks daghjemspladser.

 

Der er i projektet et særligt fokus på at skabe udemiljøer som understøtter fysisk aktivitet og udeliv, hvor borgere med demens, pårørende og medarbejdere kan færdes trygt i de grønne områder. Herudover ønskes der indarbejdet velfærdsteknologiske løsninger, fx sensorgulve og løsninger der sikrer en naturlig døgnrytmebelysning i boliger og servicearealer.

 

Opførelsen af det nye demensplejecenter i Ølgod indgår i realiseringen af Varde Kommunes plejeboligplan. Plejecentret opføres som erstatning for et tidligere, utidssvarende byggeri.

 

I forbindelse med opgaven danner RUM team med Green Sustainable Landscape, Gregersen & Olsson samt Consel. Teamet har vundet opgaven med at opføre det nye demenscenter for Varde Kommune på baggrund af en skarp pris, en trimmet og solid organisation med stor erfaring fra lignende opgaver samt en stor forståelse og overblik over den fremadrettede proces.

 

Der er allerede startet på byggeprogram og indledende studier og det forventes at projektet kan tages i brug i starten af 2021.

 

RUM er også en del af teamet der opfører Generationernes Hus på havnefronten i Aarhus Ø. Huset samler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitution i en vision om at skabe ET hus og EN daglig ramme for givende samliv mellem generationer og gode relationer mellem mennesker. Projektet omfatter 28.000 kvm bolig, daginstitution og offentlig byfælled – heraf 100 nye plejeboliger.

 

Kilde: RUM