Foto: Shutterstock / Molio

Skrøner om genbrug af gammel beton fakta-tjekkes

DTU tester sammen med industripartnere, hvordan beton fra nedrivninger kan genbruges i ny beton. Der er brug for faktuel viden at basere grøn udvikling på.

– I debatten i branchen fremkommer det synspunkt jævnligt, at der skal bruges mere cement, når man bruger genbrugstilslag - det vil sige knust beton - som tilsætning. En række eksperimentelle studenterprojektet har imidlertid vist, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Så nu går vi all in og får det dokumenteret i laboratoriet og gør den viden tilgængelig for alle, siger professor Lisbeth Ottosen fra DTU Byg.

 

Lisbeth M. Ottosen ser eksperimentelt baseret viden som helt afgørende for, at branchen kan basere næste skridt i den grønne omstilling på fakta og ikke på myter og gætterier.

 

DTU Byg er derfor gået sammen med aktører i betonaffaldsbranchen for at opklare, hvordan man med fordel kan bruge gammel beton som råstof i de 8 millioner ton ny beton, som produceres i Danmark hvert år. 

 

Løsning tilpasset danske forhold

I dag genbruges knust beton mest som ubundne bærelag i veje, men spørgsmålet er, om det med fordel også kan bruges som erstatning for grus og sten (såkaldt tilslag) i ny beton.

 

Beton udgør 25% af alt bygge- og anlægsaffald i Danmark, hvilket svarer til mindst 2 mio. ton betonaffald hvert år. Samtidig henter vi 5-6 mio. ton sten og grus op fra den danske undergrund for at lave ny beton.

 

Ph.d.-projektet udføres af Louise Green Pedersen, DTU Byg, som allerede er godt inde i området fra et speciale på DTU om genanvendelse af nedknust betontilslag som erstatning for naturlige tilslag.

 

– Vi har behov for at rykke på nye tekniske løsninger for at komme videre i den cirkulære omstilling. Hvordan får vi egentlig den største og bedste udnyttelse af vores materialer?, spørger Louise Green Pedersen.

 

Hun vil i projektet tage udgangspunkt i danske forhold for at finde en løsning, som passer til netop danske behov. Projektet kombinerer eksperimentelle resultater og livscyklusvurdering. Livscyklusvurderingen kortlægger, under hvilke aktuelle kontekster i Danmark det giver mest bæredygtighed at anvende genbrugstilslag i ny beton i forhold til den nuværende anvendelse som vejfyld.

 

Læs meget mere om ph.d.-projektet her

 

Kilde: DTU Byg

 

Bliv selv helt skarp på genanvendelse med dette kursus i livscyklusvurdering