Foto: Banedanmark

Stærk opbakning fra EU-Kommissionen til Femern Bælt-projektet

Europa-Kommissionen har tildelt 920 mio. kr. i EU-støtte til opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Femern Bælt-tunnelens landanlæg tildeles dermed det højeste EU-støttebeløb i ansøgningsrunden og bringer den samlede EU-støtte til Femern Bælt-projektet op på knapt 7 mia. kr.

EU-støtten tildeles konkret til anlægsarbejdet på strækningen Ringsted-Nykøbing Falster samt ni broer på Lolland. Ifølge tidsplanen vil strækningen Vordingborg-Nykøbing Falster være udbygget til dobbeltspor og hele strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster hastighedsopgraderet til 200 km/t i 2021.


Hele strækningen vil være elektrificeret i 2024. 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

- Jeg er meget tilfreds med den betydelige EU-støtte til Femern Bælt-projektet.  Der er tale om et flot resultatet, som alle involverede i projektet kan være stolte af.  

- Støtten understreger Europa-Kommissionens meget stærke opbakning til Femern Bælt-projektet. Den er vi selvfølgelig glade for. EU støtter projektet, fordi det ikke blot binder Danmark og Tyskland bedre sammen, men fordi det er helt centralt for den fremtidige gods- og persontransport imellem Skandinavien og det øvrige Europa. 

- Tildelingen er også en anerkendelse af, at der er god fremdrift i opgraderingen af de danske jernbanelandanlæg. Anlægsarbejdet er i fuld gang. 

Formelt skal Europa-Kommissionens samlede forslag til støttetildelinger godkendes af EU-medlemslandene på et møde den 12. december 2017. Støttetildelingen falder først endeligt på plads, når der i løbet af foråret 2018 indgås en støtteaftale imellem Kommissionen og støttemodtagerne.


Læs mere herKilde: Transport-, Bygnings- og Boliministeriet