Peter Bangs Vej. Foto: Google Street View

Strid om boligfonds overholdelse af loven

"I forbindelse med Frederiksberg Boligfonds salg af tre beboelsesejendomme til den amerikanske kapitalfond Blackstone, overholder fonden fortsat ikke lovgivningen", skriver ABF i en pressemeddelelse. "Det er unuanceret og ganske enkelt ikke rigtigt", svarer boligfonden igen.

"Efter i første omgang at have omdelt personfølsomme oplysninger til lejerne i de tre ejendomme, har Frederiksberg Boligfond nu omdelt nye usb stik til alle lejerne. De nye usb stik indeholder en række fejlbehæftede og mangelfulde informationer, som betyder, at Frederiksberg Boligfond IKKE opfylder lovens krav til det materiale, som skal udleveres til lejerne, så de får mulighed for at stifte en andelsboligforening."

 

Det skriver ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation i en pressemeddelelse.

 

Organisationen uddyber, at lejerne ifølge dansk lovgivning skal modtage informationer om ejendommens driftsudgifter, lejeforholdene i ejendommen, vedligeholdelseskonti og de øvrige konti, som en udlejer efter dansk lovgivning skal holde, men at disse informationer kun delvist er udsendt.

 

"Sjusk af værste skuffe"

Ifølge ABF er det en fortsat mangel på overholdelsen af dansk lovgivning, som direktør Jan Hansen er fortørnet over:

 

– Det her er sjusk af værste skuffe. Lejerne har modtaget materiale, som slet ikke vedrører deres egen ejendom og de lovpligtige informationer, som skulle være på usb stikkene, er der ikke. Informationer, som er helt afgørende for at kunne starte et arbejde med at undersøge muligheden for at stifte en andelsboligforening, siger Jan Hansen, og fortsætter.

 

– Da Fonden som sælger endnu ikke har levet op til lejelovens kapitel 16, kan 10 ugers-fristen heller ikke påbegyndes, og tilbudspligten er dermed ikke overholdt, siger Jan Hansen.

 

"Lejerne HAR modtaget materialet"

Bestyrelsesformand i Frederiksberg Boligfonde, Flemming Brank, udtaler i et modsvar i en pressemeddelelse:

 

– Det ABF oplyser er unuanceret og ganske enkelt ikke rigtigt. Vores advokater har vurderet, hvilke materialer der er væsentlige og ikke-væsentlige, når man stifter andelsboligforeninger – og lejerne i de tre ejendomme HAR modtaget de væsentlige materialer.

 

– Jeg kan oplyse, at de udsendte USB-sticks indeholder driftsudgifter i seneste varslinger af omkostningsbestemte huslejer, at lejeforholdene er belyst på flere måder, at vedligeholdelseskonti er opgjort, at der er vedlagt udskrifter fra Grundejernes Investeringsfond m.v.

 

Flemming Brank frmehæver, at lejerne altid har mulighed for at henvende sig til fonden, hvis de ønsker yderligere oplysninger, samt at administratoren PrivatBo endnu ikke modtaget nogen henvendelser.

 

Kilde: ABF og Frederiksberg Boligfond